Fem Circ! Fem Cultura!

PARC DEL FÒRUM DE BARCELONA
Moll de la Vela, 2 08930 Sant Adrià del Besós
Telf. (+34) 93 356 09 31 •info@apcc.cat

ombra
Ets a: Portada > Notícies del circ > Com aplica l’APCC la Llei de la transparència?

Notícies del circ

<< Altres notícies APCC - 15/07/2015

Com aplica l’APCC la Llei de la transparència?

L’Associació compta amb un nou apartat al web en què es detallen les mesures d’accés a la informació pública i la transparència, el bon govern i el govern obert

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és d’obligat compliment per a les entitats que reben de subvencions o ajuts públics més del quaranta per cent dels seus ingressos anuals. En un nou apartat de la web l'APCC especifica de quina manera els aplica. La informació pot ser d’utilitat, a més de pels socis i el sector, per altres entitats del sector que estiguin en una situació similar i la vulguin utilitzar de model.


Pel que fa a l’accés a la informació pública i la transparència, l’APCC difon la seva activitat a través de la web de l’APCC, tot indicant la data de publicació i actualització. La informació està organitzada de forma accessible, temàtica, cronològica i comprensible.


Pel que fa al bon govern, l’APCC respecta el principi de legalitat, la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques, la imparcialitat en la presa de decisions, no condicionada per conflictes d’interessos i la igualtat.
 

Pel que fa al govern obert, l’APCC incorpora els socis i els professionals del sector a la presa de decisions, a través de l’assemblea de socis, les reunions de la junta directiva i les comissions de treball. També fa una avaluació permanent dels serveis.
 

Imatge extreta de la Revista Catalana de Dret Públic

Imatge extreta de la Revista Catalana de Dret Públic