Masterclasses de Circ aeri a Aire Circ Viu (Sant Cugat)

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Dimatrs  9 i 16 de Juliol. 17 a 21hs  Cèrcol aeri: Impartit per Eva Szwarcer

Dimecres 10 i 17 de Julio. 17 a 21hs  Teles: Impatrit per Katerina Tsiantou. 

Dijous 11 i 18 de julio. 17 a 21hs  Trapezi fix i dinàmic: Impartit per Gorna Markulin

Passeig la Floresta 24-26. La Floresta, Sant Cugat del Valles

Obre a Google Maps

Masterclasses al juliol per a joves i adults. Programa d’aprenentatge i perfeccionament

AIRE CIRC VIU et convida a sumar-te a 3 super MASTERCLASSES per a seguir en moviment i aprendre de manera intensiva les tècniques aèries.

-Dimarts  9 i 16 de juliol. 17 a 21h  Cèrcol aeri: impartit per Eva Szwarcer

-Dimecres 10 i 17 de juliol. 17 a 21h  Teles: impartit per Katerina Tsiantou. 

-Dijous 11 i 18 de juliol. 17 a 21h  Trapezi fix i dinàmic: impartit per Gorna Markulin

Pots fer els seminaris sencers o dies solts.

Dimarts  9 i 16 de juliol. 17 a 21h

Cèrcol aeri: Impartit per Eva Szwarcer

L'enfocament del seminari es basarà en desenvolupar habilitats progressives, partint des de seqüències més senzilles i avançant cap a nivells més complexos. 

El seminari consta de dues parts: la primera part es concentra en elements dinàmics, mentre que la segona s'enfoca a dominar el gir en el cèrcol aeri mitjançant seqüències específiques.

L'objectiu general del seminari és permetre a les persones participants moure's de manera fluida i segura en diferents llocs dins del cèrcol aeri, buscant desenvolupar un estil de moviment personal i còmode per a cada individu. Un aspecte clau que s'aborda és el traspàs de pes en les seqüències, amb la finalitat d'aconseguir que aquestes es vegin més fluides i amb un toc més artístic.

Durant el desenvolupament del seminari, s'exploren dues o tres seqüències específiques per a aplicar els conceptes explicats. Així mateix, s'experimenta amb nous moviments i combinacions per a aconseguir una execució més estilitzada i expressiva. L'objectiu final és que les persones participants adquireixin les eines necessàries per a enriquir el seu repertori artístic i tècnic en l'acrobàcia aèria amb el cèrcol aeri.

Dimecres 10 i 17 de juliol. 17 a 21h.  Teles: impartit per Katerina Tsiantou

L'objectiu principal d'aquest seminari és desenvolupar una sòlida consciència corporal en les teles i estudiar una àmplia varietat de tècniques i moviments clau, per a executar moviments amb menys esforç i mes precisió. El mateix s'enfoca a dominar els trucs més actuals, incloent-hi els balancejos, caigudes i seqüències juntament amb els moviments dinàmics.

Entre les habilitats que es treballen es troben seqüències originals, pujades poc vistes, caigudes no comunes, enllaços, transicions fluides i l'anticipació del moviment;i a més introduir-se o aprofundir en la tècnica de la tela dinàmica.

Mitjançant un programa complet i estructurat, s'exploren també detalladament els trucs i figures més clàssiques, amb l'objectiu de perfeccionar la fluïdesa i l'elegància en la seva execució.

Aquest seminari té una visió contemporània i creativa i està dissenyat per a ajudar les persones participants a superar obstacles i aconseguir un rendiment excepcional en les teles.

Dijous 11 i 18 de juliol. 17 a 21h.  Trapezi fix i dinàmic: impartit per Gorna Markulin

El seminari s'enfoca a desenvolupar una pràctica que permeti a les persones participants optimitzar el moviment en el trapezi; aprendre a aprofitar de forma més eficient la dinàmica, tant en balancejos, punts de suport com en seqüències.

Durant el desenvolupament del seminari, les persones participants aprenen a identificar les posicions més òptimes per a executar els moviments amb major precisió i fluïdesa. Es posa l'accent en diferents aspectes, com el domini de balancejos per a aconseguir major control i estabilitat, l'ús adequat de punts de suport per a millorar l'execució i la integració de seqüències per a crear transicions harmonioses.

A més, es proporcionen consells pràctics per a evitar tensions innecessàries i millorar l'alineació del cos, la qual cosa contribuirà a optimitzar el rendiment i prevenir possibles lesions. El seminari està dissenyat per a brindar a les persones participants les eines necessàries per a millorar la seva tècnica i potenciar la seva capacitat artística en el trapezi, amb una metodologia enfocada en la progressió i el perfeccionament tècnic.


Preu

• €90 x seminari de 8hs (opcional €60 x un día 4hs)


Compartiu aquest esdeveniment