APCC

Junta Directiva i Oficina Tècnica

L'estructura de l'APCC està formada pels socis i sòcies, la junta directiva i l'oficina tècnica. La junta directiva, escollida pel període 2022-2023, està integrada pels següents membres:

  • Jessica Arpin
  • Verónica Capozzoli
  • William Giribaldi
  • Pablo Javier Domichovsky
  • Judith Obach
  • Jordi Príncep

Més informació sobre l'elecció d'aquesta junta.

L'oficina tècnica està formada per: