Nota legal, privadesa i drets

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'APCC.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'APCC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del Centre.

L'APCC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Associació de Professionals de Circ de Catalunya (Esplanada del Fòrum, s/n 08019 Barcelona Tel. 933560931) i la finalitat dels quals és només de suport al client. Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l'adreça abans indicada o al correu electrònic apcc@apcc.cat. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l'usuari per tal que Associació de Professionals de Circ de Catalunya faci les cessions de les dades de caràcter personal de l'usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Associació de Professionals de Circ de Catalunya per l'usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

Drets

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a apcc@apcc.cat i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu. .

LOPD
 • Dret d’accés
  Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Associació de Professionals de Circ de Catalunya. (*)
 • Dret de rectificació
  Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Associació de Professionals de Circ de Catalunya. (*)
 • Dret a oposició
  Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Associació de Professionals de Circ de Catalunya. (*)
 • Dret a cancel·lació
  Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Associació de Professionals de Circ de Catalunya. (*)

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.