L'APCC elabora una guia de companyies i professionals de circ

L'APCC ha iniciat l’elaboració d’una guia de companyies i professionals de circ associats/des per difondre el circ català a nivell local i internacional. Està previst editar i imprimir la guia de cara a l’acció de difusió prevista en el marc del festival d’Arts de Carrer Vivacité els dies 1 i 2 de juliol. Posteriorment es donarà a conèixer en altres fires com Fira Tàrrega o bé Fira Mediterrània, on l’APCC té presència habitual.

La guia està pensada per ser útil per a la internacionalització, i per tant els continguts estaran disponibles en diferents idiomes.

De cara  l’elaboració de la guia, demanem als socis i sòcies artistes que ompliu aquest formulari amb la informació dels vostres espectacles. La guia dedicarà una plana per companyia, amb una fitxa esquemàtica amb les dades dels espectacles (3 per companyia) i el contacte. Es donarà un espai important a la imatge, que haurà de ser una fotografia en qualitat d’un dels espectacles.

A més, la guia inclourà un annex amb informació dels altres professionals que formen part de l’APCC com distribuïdors/es, gestors/es, tècnics/es, etc. Aquí podeu omplir el formulari corresponent.


ATENCIÓ, en ambdós casos, la DATA LÍMIT per enviar-nos la vostra informació és 23 d’ABRIL.  
 

L'objectiu és difondre el treball dels socis i sòcies entre els professionals del sector a nivell català, espanyol i internacional

Compartiu aquesta notícia