Reunions de l'APCC amb partits polítics

L’APCC continua fent reunions amb altres associacions representatives de les arts escèniques i també amb les administracions, de cara a reivindicar les necessitats dels i les professionals del circ durant aquesta crisi generada pel COVID-19 i també per pensar i preparar l’escenari posterior.

Aquesta setmana Cristina Tascón, gerent de l’APCC, s’ha reunit amb el grups municipal d’ERC a Barcelona i el grup parlamentari de Junts per Catalunya

Aquestes trobades, conjuntes amb d’altres associacions del sector cultural, tenen com a objectiu conèixer la situació del sector per tal d’estudiar mesures que els partits polítics puguin proposar al govern municipal a Barcelona  i al Parlament de Catalunya.

Cristina Tascón, gerent de l'APCC, s'ha reunit amb ERC i Junts per Catalunya

Compartiu aquesta notícia