Es crea el Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya

El Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya, CDAEC, ha nascut el mes de maig com una xarxa de professionals que es dediquen a la distribució i l’intermediació en l’àmbit de les arts escèniques, per unir-se en la defensa de les necessitats i els drets de la seva professió i per unificar criteris de treball.

Aquest col·lectiu ha descrit la figura de la distribuïdora com a una mediadora que ofereix un acompanyament entre la creació i les entitats programadores, capaç d'acompanyar el procés creatiu i inserir-lo al mercat, i que pot dedicar-se a l'àmbit local, nacional i/o internacional, i amb companyies de qualsevol àmbit geogràfic.El distribuidor estableix singularització, coherència i criteri en les seves línies artístiques i pot ser una professional independent o treballar dins una estructura o companyia.

Respecte a la remuneració econòmica, el col·lectiu ha establert que la distribuïdora percep una remuneració específica fixa i/o variable relacionada o no amb els resultats de la distribució i que pot desenvolupar serveis extraordinaris sota acord previ amb l’artista amb una remuneració a part.

Els objectius a mig i llarg termini d'aquest col·lectiu són:

-Treballar en un marc d’actuació i relació entre els agents del sector cultural per tal de definir unes pautes ètiques, acurades i respectuoses. Apostar per seguir fent créixer la xarxa, per sumar esforços, recursos, idees i motivacions, per tal d’establir bases i qüestionar-nos les pràctiques de la nostra professió. Creació d’un espai de reflexió en aquests moments de canvi i transició.

-Aconseguir una millora de condicions laborals.

-Definir un model base de contracte.

-Fer valdre la feina feta, independentment de l’èxit directe de la peça en el mercat.

-Crear una taula de paràmetres econòmics generals.

-Tenir presència en les produccions artístiques des d’un inici tant per les institucions com en els pressupostos de les companyies.

-Defensar els interessos de les distribuïdores, tenint en compte el màxim de models de distribució.

-Establir interrelació amb altres associacions del sector i administracions públiques.

-Reflexionar al voltant del futur de la professió.

- Treballar de manera inclusiva amb les professionals de la distribució per tal de col·laborar plegades.

El col·lectiu també ha establert  les competències bàsiques del distribuidor, les habilitats, les relacions amb l'artistas i les relacions amb el programador/mercat, trobareu més informació a la seva web.

Si voleu rebre més informació, podeu contactar amb el col·lectiu a través del correu holacdaec@gmail.com.

 

Diversos professionals de la distribució s'han unit per a la defensa de les seves necessitats i els drets i per unificar criteris de treball

Compartiu aquesta notícia