Últimes informacions des de l'oficina de l'APCC (04/06/20)

Des de l'APCC us estem informant aquests dies sobre les diferents mesures que des de les administracions estan prenent per afrontar la crisi generada pel COVID-19, així com les accions que estem duent a terme com associació i també amb la resta d'associacions d'arts escèniques i de la cultura a nivell català i de l'Estat. Aquí trobeu un resum de les últimes informacions publicades a la nostra web. Recordeu que l'equip de l'oficina de l'APCC continua treballant online i que podeu demanar assessorament si teniu dubtes sobre aspectes laborals o fiscals amb l'advocada Andrea Leunda. Només cal que ens envieu un mail a projectes@apcc.cat.

Últimes  informacions que hem recollit els darrers dies des de l'oficina

-Protocol de reobertura de La Central del Circ front el COVID-19

-Document d'Andrea Leunda sobre la prestació extraordinària d'atur i altres mesures (a 04/06/20)

-Ajut econòmic extraordinari per a entitats sense ànim de lucre i empreses per a l'organització i funcionament de les activitats en l'àmbit del lleure educatiu en els requeriments de la pandèmia COVID-19

-Prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques

-Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

-Subvencions per a les despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19

-Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19

Últimes trobades organtizades o a les que hem assistit


- Trobada amb socis i sòcies sobre el Pla d'Impuls del Circ

 
-Reunions amb Fira Trapezi, amb el Departament de Cultura per explicar les bases de les subvencions ordinàries i els ajuts específics pel COVID-19 i altres associacions de professionals de les arts escèniques per tal de coordinar píndoles formatives.

-Participació a la reunió amb l'Institut Ramon Llull per parlar dels seus ajuts (en breu us n'informarem).

-Reunió amb persones associades responsables d'empreses de circ.

-Reunions de la comissió d'internacionalització, de la comissió de seguiment del Pla d'Impuls,comissió COVID-19, en què hem decidit la creació d'una Caixa de solidaritat, en parlarem més a l'Assemblea de divendres 5 de juny a les 15h.Trobeu més informació del treball de les comissions aquí.


Altres informacions

-Guia pràctica redactada per PATEA per a l'elaboració de protocols per a les actuacions al carrer

-Criteris generals per a l'organització de les activitats de lleure educatiu Estiu 2020

-Resum d'ajuts i mesures internacionals per afrontar el COVID-19 des de les arts en viu

-Servei d'assessorament de captació de recursos i d'orientació jurídica de l'Ajuntament de Barcelona

-Ajuts directes per a persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

-Es creen dues noves línies de subvenció extraordinàries d’ajut al sector de la cultura

Informació sobre mesures relatives als subministres (electricitat, gas, etc)

-Comunicat de posicionament tranversal de les associacions de professionals de les arts escèniques

-Pla de Rescat de la Cultura de la Generalitat de Catalunya

-Canal d'emergència del CONCA, servei de consultes per a professionals de la cultura

-Subsidis i ajuts per a persones que no tenen dret al subsidi d'atur

-Mesures relatives al lloguer de l'habitatge habitual

Compartiu aquesta notícia