S'aprova el primer conveni I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya

La Generalitat ha publicat a través del DOGC el I Conveni col·lectiu autònomic d'enseyament i formació no reglada de Catalunya per als anys 2020-2023. Aquest conveni estableix la normativa que hauran de seguir les contractacions de personal de les empreses privades que imparteixin formació en circ. El Conveni ha estat subscrit per la part empresarial pels representants de l'organització empresarial catalana CATformació i per la part socials els sindicats UGT, CCOO i USO.

Aquest document afecta a totes les empreses del territori català que es dediquin a impartir ensenyament no reglat dels àmbits de l'arts i l'esport, entre d'altres àmbits, i per tant afecta a les empreses que duen a terme formacio no reglada en circ.

Podeu consultar el text del conveni AQUI.

Compartiu aquesta notícia