Voleu participar en un taller d'innovació per a empreses i entitats de circ?

El 18 de setembre a les 10h des de l’APCC, amb el suport del Servei de Desenvolupament Empresarial del Departament de Cultura de la Generalitat, s'organitzarà un taller enfocat a reorientar les estratègies de les empreses de circ. Aquesta activitat s’emmarca dins de la mesura Circ i món empresarial del Pla d’impuls del Circ 2019‐2022, que té com a objectiu establir relacions recíproques, de coneixença i col∙laboració entre aquests dos sectors.

El taller s’adreça a totes les entitats circenses de caire més empresarial o que gestionen diversos projectes. L'objectiu és ajudar‐les a visualitzar i possibilitar millores, aclarint i enfocant els problemes a resoldre així com els reptes amb què es troben les estructures avui en dia amb la situació de la crisi de la Covid, per tal de trobar solucions per continuar endavant.
Alhora el taller constituirà un primer pas en la identificació de valors, interessos i expectatives del sector del circ de cara a la creació de vincles amb el món de l'empresa.

Les INSCRIPCIONS es fan a través d'AQUEST FORMULARI.
 

El taller es farà en format virtual a través d’un joc i tindrà una capacitat per unes 10‐15 persones participants. La durada serà de 2h30 i serà impartit per l’empresa Inteligencia Creativa. Més informació: https://www.binnakle.com/talleres‐binnakle.html
Perquè la dinàmica del taller funcioni s'ha d’acotar la participació a un grup de 15 persones màxim.
 

Els criteris per a participar‐hi són els següents:
• Ser part d'una entitat (empresa, cooperativa o associació) que desenvolupa projectes
en l'àmbit del circ. Per una qüestió d'aforament, només podrà participar una persona
per entitat.
• Aquesta entitat ha de tenir una diversitat de fonts d'ingressos (és a dir que ofereix com
a mínim dos tipologies de serveis i activitats de circ de diferents característiques,):
Producció i distribució d'espectacles, producció d’esdeveniments, activitats de
formació, gestió de projectes etc.
• El grup es conformarà per ordre d’arribada de les sol∙licituds fins a omplir.
En cas de no cobrir totes les places a data 16 de setembre, s'obrirà la participació a autònoms que tinguin diversificades les seves activitats (per ordre de sol∙licitud) i, posteriorment, a mésd'una persona per entitat si hi ha demanda.

Què és la mesura de Circ i Món empresarial i què farà?
Amb aquesta mesura  vol donar a conèixer les potencialitats del circ en l’àmbit del sector empresarial. Es generaran diverses accions per definir un marc de relació entre aquests sectors de cara l'organització, l'hivern 2021, d'una Jornada de trobada i diàleg entre representants del món de l'empresa, (creatius/ves publicitaris, caps de màrqueting) i artistes de circ. Aquesta jornada serà l'ocasió per donar a conèixer les potencialitats comunicatives del circ amb l’objectiu d'augmentar la seva visibilitat tot generant una relació de guany recíproc amb el sector empresarial.

Aquesta mesura està finançada en un 70% per l’ICEC, a través de l’SDE, i un 30% per l’APCC.


Fases de treball
1. Taller gamificat i online enfocat a empreses i entitats de circ (18 de setembre)
2. Enquesta al sector del circ des de l’APCC per establir definicions, valors i límits de les relacions que volem i podem establir amb les empreses. (octubre)
3. Grup de treball de continguts (durant una jornada) per treballar les dades de
l’enquesta, aterrar els conceptes i donar una identitat artística a la jornada.
(novembre)
4. Jornada Circ i món empresarial. (Data a confirmar entre finals de gener o principis de
febrer de 2021)

Aquesta mesura, dissenyada en el marc del Pla d’Impuls del Circ 2019‐2022 respon a
demandes concretes del sector del circ de poder trobar estratègies per a diversificar les fons d’ingressos dels artistes. Tot i que no s’esperen resultats immediatsm desitgem que serveixi com un primer pas perquè les empreses comptin amb el circ i els seus professionals tant per a la difusió dels seus productes i serveis (publicitat) com per d’altres accions que la jornada Circ i món empresarial podrà permetre d'imaginar.

Pla d'Impuls del Circ 2019-2022

El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC). El Pla consta d’onze mesures específiques finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i compta amb aportacions específiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la colꞏlaboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, L’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. El Pla d’Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres.

Serà el 18 de setembre i s’adreça a entitats de circ que gestionen diversos projectes

Compartiu aquesta notícia