Noves mesures d'ajuda per als i les treballadores de la cultura per part de l'Estat

El govern de l'Estat ha anunciat l'aprovació noves mesures de protecció per als treballadors del sector cultura, amb la creació d'un subsidi excepcional per a l'atur de tècnics i auxiliars per compte aliena en l'àmbit de la cultura. A més, també s'amplia fins el 31 de gener la prestació extraordinària per a l'atur per als artistes d'espectacles públics.

Subsidi per atur excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

Es crea una nova cobertura per a cessament d'activitat que permetrà als tècnics i auxiliar del sector de la cultura acollir-se per primera vegada a un subsidi d'atur. Professionals tècnics del sector com ajudatns de coreografia, càmeres, tècnics de llum i so, tècnics de muntatge d'escenaris, regidors o maquinistes, podran sol·licitar aquesta prestació. Fins ara aquests professionals no podien beneficiar-se de les cobertures generals del sistema d'atur per les peculiaritats de la seva professió, caracteritzada per la intermitència.

La duració del subsidi serà fins el 31 de gener, data prevista per a totes les mesures de protecció social aprovades pel Govern. Els potencials beneficiaris han d'acreditar un període de cotització d'almenys 35 dies. També han d'estar inscrits als serveis públics d'ocupació i no han de tenir feina, ja sigui per compte propi o aliè, a jornada completa. El subsidi és incompatible amb la percepció d'altra tipus d'ajudes.
 

Ampliació fins el 31 de gener de la prestació d'atur dels artistes en espectacles públics

Aquesta ampliació es deu a la persistència de les restriccions derivades de la crisi sanitària, que impedeix la total recuperació de l'activitat econòmica.

 

S'amplien fins el 31 de gener la prestació d'atur dels artistes en espectacles públics

Compartiu aquesta notícia