Atenció: incompliment de l'encàrrec d'una estructura per a circ

La nostra sòcia Ariadna Juncosa ens ha informat d'una mala experiència que ha patit després de fer un encàrrec a l'empresa Ijuggler de Rober Pincheira. Creiem que pot ser molt útil que us expliquem què li ha passat.

L'Ariadna Juncosa va demanar una estructura de cable autònoma el desembre de 2023 a una empresa de Madrid, Ijuggler, regentada per Rober Pincheira (https://www.ijuggler.es, compte instagram @capcom9999 i @ijuggler_circus). El compromís era lliurar l'estructura el dia 10 de febrer, i no va arribar, i quan va poder contactar amb ell es va comprometre a enviar-li l'estructura el dia 22 de febrer, ja que la necessitava per un bolo el dia 25. L'encàrrec el va haver de pagar per avançat, li va fer un pagament de 1.500€ i un altre de 1.400€, per tant un total de 2.900€, i no ha rebut ni albarà ni factura. Malgrat tot, l'Ariadna no ha rebut l'estructura, i quan s'ha pogut posar en contacte amb ell, només li ha donat excuses. Des que li va fer l'encàrrec, Rober Pincheira li havia que està residint a Bèlgica.

Ariadna Juncosa ens ha explicat que una altra persona de Zamora es troba en un problema similar, i tampoc ha rebut l'estructura i ni se li han retornat els diners. Les dues han denunciat a Rober Pincheira a la Policia. En altres casos que ha pogut conèixer l'Ariadna, l'estructura s'ha lliurat 6 mesos tard, o bé no s'ha lliurat el que s'havia encarregat i s'ha compensat amb un altre element.

Ella ha contactat amb altres persones afectades i estan compartint informació per coordinar possibles accions. Si voleu contactar amb ella, escriviu-nos a projectes@apcc.cat.

La nostra sòcia Ariadna Juncosa ha denunciat a Rober Pincheira de l'empresa Ijuggler

Compartiu aquesta notícia