Es fa pública la candidatura que es presenta a les eleccions a la Junta directiva de l’APCC 2014-2015

El dimarts 4 de març a les 15h, a La Central del Circ, se celebrarà l’Assemblea General de socis de l’APCC. A l’Assemblea se celebraran les eleccions per renovar la junta directiva fins el 2015.
La candidatura que s'ha presentat està formada per Joan Ramon Graell (president), Fabrizio Giannini (vicepresident), Francesca Líssia (tresorera), Teresa Iglesias (secretària), Adrià Montaña, Blancaluz Capella, Cristina Cazorla, Elena Zanzu, Frederic Bachs i Rafael Moraes (vocals).Aquí podeu llegir la seva proposta de programa
A l’assemblea també es presentaran i aprovaran, si s’escau, el balanç i memòria de l’associació i de La Central del Circ del 2013 i el pressupost i pla d’activitats del 2014, tant de l'APCC com de La Central. A més, es farà una nova proposta de quotes, amb la voluntat d’augmentar el nombre de socis i facilitar el manteniment dels actuals, amb una sèrie de descomptes i promocions.
A l'assemblea també poden assistir els usuaris de La Central, tot i que no poden exercir el dret a vot.

En cas que els socis no puguin assistir a l’Assemblea, podran fer efectiu el seu vot omplint la butlleta disponible a l’oficina de l’APCC o per Internet, a partir del moment en què s’envii el programa de la nova candidatura. També poden delegar el seu vot.


Com sempre, l’APCC convida als socis a participar en una assemblea important en què es decideix l’òrgan de govern i el programa de l’associació durant el període 2014 i 2015. A més, l’assemblea és sempre el punt de trobada dels socis i l’espai natural de debat on poder expressar les vostres propostes o inquietuds sobre l’Associació i el sector.


 

La Teresa, la Frana, el Fabri, el Joan Ramon, l’Adrià i el Frederic, part de la nova candidatura

A l'assemblea general, que se celebrarà el dimarts 4 de març a La Central del Circ , també es farà una nova proposta de quotes, s'aprovarà el pressupost i programa d'activitats del 2014 i serà un punt de trobada i de debat

Compartiu aquesta notícia