Els professionals de circ de Catalunya compareixen al Parlament per parlar de la prohibició del circ amb animals

El dimecres 8 d’octubre, el president de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, Joan Ramon Graell, compareixerà al Parlament de Catalunya, dins del procés de tramitació de la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció d’animals (Tram. 202-00050/10). Aquesta modificació inclou la prohibició del circ amb animals. En aquest procés estan previstes les compareixences de 21 experts, que formularan la seva opinió i propostes que els grups parlamentaris podran recollir i incorporar en el text final de la llei.

El manifest
En el moment de la seva primera presentació al Parlament, el passat mes d’octubre, l’APCC ja va expressar la seva posició mitjançant un comunicat que podeu llegir aquí. En ell destaca, en primer lloc, que l’APCC està en contra del patiment animal, però que dins dels seus socis s´hi representen moltes sensibilitats i maneres de pensar sobre quins han de ser els mecanismes per a regular l’ús dels animals, sempre partint de la base del respecte. L’APCC també mostra la seva incomoditat pel fet que aquesta proposta vinculi tant directament els animals amb el circ, com si el circ fos una garantia de males pràctiques. Hi ha moltes altres activitats i sectors que tracten amb animals i que la prohibició discriminada al circ amb animals és causa de la debilitat del sector i de la mala publicitat que s´hi deriva.
Per últim, el circ és imprescindible per a una cultura en forma, i per tant, l’APCC anima als partits polítics i les institucions a desenvolupar-lo, impulsar-lo, i programar-lo amb criteris artístics lluny de prohibicions.

Des d’aquesta primera presentació el mes d’octubre, l’APCC ha mantingut trobades amb tots els partits parlamentaris i ha mantingut entrevistes amb professionals del sector vinculats al tema, així com amb l’associació animalista Libera. A més ha participat en diverses rodes de premsa, entrevistes i notícies.

Després de les compareixences dels experts, la proposta anirà al Ple del Parlament per previsiblement, l’aprovació definitiva que pot incorporar o no alguna modificació o matís.

Imatge de la roda de premsa celebrada al Col·legi de Periodistes el mes de febrer

Dimecres 8 d’octubre, el president de l’APCC, Joan Ramon Graell, compareixerà al Parlament

Compartiu aquesta notícia