L'APCC busca un tècnic/a de comunicació per cobrir una excedència de 2 anys

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya convoca una plaça en interinatge de Tècnic/a de comunicació per cobrir una excedència de durada prevista de 2 anys

L’APCC és una associació sense ànim de lucre que agrupa tot el col•lectiu circense català i que lluita pel reconeixement del circ.

Tasques a realitzar
• Comunicació interna i externa de l’associació
o Gestió de la informació: notícies del sector, agenda, ofertes, convocatòries, programacions ...
o Manteniment de les webs www.apcc.cat i www.circat.cat
o Difusió de les activitats
o Butlletins electrònics
o Dinamització eines 2.0
o Notes i recull de premsa
o Presència a fires i altres esdeveniments del sector
• Atenció, assessorament i captació de nous socis
• Gestió de les activitats: sessions formatives sobre gestió, cursos de Formació de formadors, jornades específiques de disciplines, presència a fires...
• Suport a la gerència i a la junta directiva
Requisits
• Formació universitària superior, preferentment en ciències de la comunicació,
• Coneixement del món del circ a Catalunya
• Experiència en comunicació i en gestió de projectes
• Experiència en el sector cultural. Valorable experiència en associacions culturals.
• Capacitat d’anàlisi, d’estructuració i organització de continguts
• Domini d’Internet, ofimàtica, programes de tractament de dades i de disseny
• Domini del català, castellà i anglès. Valorable domini d’altres idiomes

S'ofereix:
• Contracte d’obra i servei de 30 hores setmanals
• Incorporació a partir 15 d’agost
• Horari: de dilluns a divendres de 9.30h a 15.30h (amb certa flexibilitat)
• Període previst: de 15 d’agost de 2015 a agost 2017 (inclosos)
• Sou: 1.450 € bruts mensuals (12 pagues). Un cop passats els 3 primers mesos de prova es revisarà el sou per adequar-lo a les categories salarials de l’APCC.


Procés:
Els interessats/des poden enviar el seu cv i carta de motivació fins al 30 de juny (inclòs) a l’adreça apcc@apcc.cat

Els/les interessats/des poden presnetar el seu cv i la seva carta de motivació fins al 30 de juny

Compartiu aquesta notícia