L’APCC acull una trobada d’associacions de circ europees

L’APCC ha organitzat aquesta setmana el darrers dels actes del seu 10è aniversari, una trobada amb associacions de circ europees per tal de conèixer la situació del circ i els professionals del sector a nivell més global ipoder comparar la feina feta des de les diverses institucions. Van participar el dia 8 de desembre PRocirque, de Suïssa, Manegen de Suècia, CircusInfo de Finlàndia,Circostrada i a nivell de l’Esetat espanyol les associacions deVAlència i Andalusia.
 

La trobada ha estat molt útil per saber de primera mà les problemàtiques i potencialitats del circ en aquests països, i sobretot la situació dels professionals del circ, a través de les enquestes dutes a termes per les diferents entitats.
 

Arran d’aquesta trobada, s’han posat en comú exemples de bones pràctiques per part de les diferents associacions i intercanviat idees i iniciatives que es duen a terme a cadascun dels països. De cara a un futur, es valorarà la possibilitat d’elaborar una enquesta amb preguntes comunes a tots els professionals de circ dels diferents països, de cara a tenir dades que retratin la situació del sector a nivell més global, perquè puguin ser utilitzades de cara a la petició de polítiques d epromoció del circ.
 

La trobada ha servit per conèixer la situació del circ a diferents països i endegar iniciatives conjuntes

Compartiu aquesta notícia