Circus spaces

Municipi: Barcelona

Codi Postal: 08042

Provincia: Barcelona

Telèfon de contacte: 93 350 94 75

Email: info(ELIMINAR)@ateneu9b.net

Segon Correu electrònic: formacio(ELIMINAR)@ateneu9b.net

Web: https://www.ateneu9b.net

Tipus d'espai: Espai d'exhibició, Espai de creació, Espai de formació