Circus spaces

Municipi: Barcelona

Codi Postal: 08038

Provincia: Barcelona

Telèfon de contacte: 93 4255445 ext. 200

Email: info(ELIMINAR)@clubinefbcn.cat

Segon Correu electrònic: info(ELIMINAR)@inefc.net

Web: https://www.clubinefbcn.cat/escola-circ

Tipus d'espai: Espai de formació