Circus spaces

Municipi: Manresa

Codi Postal: 08240

Provincia: Barcelona

Email: associaciodecirclacrica(ELIMINAR)@gmail.com

Segon Correu electrònic: tallerslacrica(ELIMINAR)@gmail.com

Web: http://www.lacrica.cat/

Tipus d'espai: Espai de formació