Circus spaces

Municipi: Sort, Pallars Sobirà

Codi Postal: 25660

Provincia: Lleida

Telèfon de contacte: 623177317

Email: ntladescursos(ELIMINAR)@gmail.com

Segon Correu electrònic: ntlades(ELIMINAR)@gmail.com

Web: https://www.ntlades.cat/

Tipus d'espai: Espai de formació