Circus spaces

Municipi: Barcelona

Codi Postal: 08024

Provincia: Barcelona

Email: circavila(ELIMINAR)@cvg.cat

Web: https://cvg.cat/circavila

Tipus d'espai: Espai de formació