Circus spaces

Municipi: Sant Martí de Tous

Codi Postal: 08712

Provincia: Barcelona

Telèfon de contacte: 616123029

Email: laterradelapau(ELIMINAR)@gmail.com

Web: https://www.instagram.com/escola_de_circ/

Tipus d'espai: Espai de formació