Festivals and fairs

Municipi: Rubí

Provincia: Barcelona

Telèfon de contacte: 93 5887000

Web: https://www.rubi.cat/ca/temes/cultura/festivals/teatre-sense-teatre/teatre-sense-teatre

Dates: 1a setmana juny