Circus spaces

Municipi: Figueres

Codi Postal: 17600

Provincia: Girona

Telèfon de contacte: 972 663 682

Email: admin(ELIMINAR)@moveit.cat

Web: https://moveit.cat/

Tipus d'espai: Espai de formació