APCC

2n Pla d'Impuls del Circ

Què és?

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les diferents associacions sectorials, ha proposat dur a terme un segon pla d'accions específiques que tenen com a finalitat la millora i impuls dels sectors culturals de les arts escèniques (circ, dansa i teatre), la música i les arts visuals de Catalunya. Els Plans d'Impuls són programes d'accions específiques, amb horitzons temporals curts, més concreció quant a prioritats (respecte els Plans Integrals anteriors) i amb partides pressupostàries assignades i concretes.

L'APCC ha dissenyat aquest segon Pla d'Impuls del Circ 2024-2026, que s’ha elaborat a través d'un procés participatiu obert a tot el sector del circ a Catalunya que va marcar les prioritats a treballar. Les accions o mesures proposades en aquest procés s'han treballat amb posterioritat amb un Grup Motor i el Departament de Cultura, l’administració responsable del seu finançament. En total es duran a terme 14 mesures que detallem més endavant.

Concretament el suport econòmic perquè es duguin a terme les diferents mesures del pla s’ha vehiculat a través de subvencions convocades per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). El pressupost global del pla és d’uns 3 milions d’euros.

Com s’ha creat el Pla?

L'APCC ha organitzat des del 2022 un procés participatiu per decidir com seria aquest segon pla. A partir de les reunions celebrades en el marc de la segona Jornada del Sector a Cardedeu (octubre 2022) en què es van decidir les prioritats i els objectius, el Grup Motor, format per diversos professionals del circ interessades, ha definit les mesures i les seves accions que ja s’han presentat.
 

Objectius

Els objectius establerts són:

Persones: Potenciar la creació, la producció, l'exhibició i la formació en condicions adequades per a totes les persones professionals.
Treball: Generar més oportunitats de treball, generant circuits, noves places i facilitats en gira. Garantir la presència del circ en la seva diversitat al conjunt del territori.
Difusió: Donar a conèixer el circ, reforçar la projecció dels projectes, entitats i sector en general.
Empreses: Reforçar les empreses del sector, com a entitats que cohesionen i impulsen iniciatives.
Societat: Aprofitar l'atractiu i l'impacte social, transformador, educatiu i comunicatiu del circ.
Futur: Estimular la recerca, la creativitat i la investigació del circ

Els objectius del segon Pla d'Impuls del Circ són impulsar i reforçar la recerca, la investigació i la innovació, promoure la creació i la producció, crear circuits, reforçar la projecció i la difusió estatal i internacional, estructurar i regular la formació, donar suport als equipaments i ens específics del sector, potenciar la professionalització i l'especialització, difondre i promoure el circ a la societat i desenvolupar projectes relacionats amb la sostenibilitat i l'accessibilitat.

RESUM DEL SEGON PLA D’IMPULS DEL CIRC

Mesures

Clica per conèixer més informació sobre cada mesura: objectius, accions i notícies.

Avaluació

Totes les mesures preveuen la seva pròpia avaluació a través d’indicadors, qüestionaris o enquestes. L’avaluació global del pla tindrà lloc després de la seva finalització el 2026.