APCC

Presentació i objectius

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artística, empresarial, gestió, direcció, dramartúrgia, escenografia, coreografia, teoria, docència. Amb 350 professionals associats/des, l’APCC representa el sector del circ a Catalunya.

L’APCC va néixer arran de les "Jornades sobre circ Memorial Joan Armengol" que es van celebrar a l’Ateneu Popular de Nou Barris els dies 22 i 23 d’octubre de 2004. L’APCC és la continuació natural de la desapareguda Associació de Circ de Catalunya (ACC, 1991-1998). Prèvia aprovació dels Estatuts elaborats i presentats pel Nucli Gestor Provisional, l’APCC va quedar constituïda en una Assemblea celebrada al Teatre Lliure el 20 de desembre de 2004.

La finalitat de l’APCC és divulgar i normalitzar el circ, per fer créixer la professió i fomentar una major presència del circ en la cultura i en la societat. Per aconseguir-ho, actua en els camps de la interlocució amb les administracions, la formació, la creació, la producció, els marcs fiscal i laboral, els circuits d’exhibició, la difusió i el patrimoni històric.
Per una banda, analitza les necessitats del circ i treballa per aconseguir millores professionals i de reconeixement públic per a tot el sector i, per l’altra, proporciona regularment a tots els associats i associades informació d’actualitat per a l’exercici de la seva professió. Tots els socis i sòcies, a més, es beneficien de la constant tasca de difusió i promoció del circ que es duu a terme des de l’entitat.

Objectius:

  • Oferir eines de professionalització i reciclatge als professionals del sector
  • Impulsar i fer el seguiment de polítiques culturals de millora i normalització del sector del circ i de les arts escèniques
  • Cohesionar i representar el col·lectiu circense
  • Impulsar i acompanyar iniciatives que vertebrin i dinamitzin el sector
  • Difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país
     

L’APCC també gestiona La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Barcelona, un espai per a la creació d’espectacles de circ que posa a disposició de l’artista recursos per a l’entrenament, assaig, creació, investigació i formació continuada.
Situada al Parc del Fòrum de Barcelona, amb una superfície de més de 3.000 m², La Central del Circ acompanya el i la professional en totes les àrees i fases del seu treball, des de l’entrenament quotidià o la cessió d’espais i material fins a l’assessorament per a la creació i producció d’espectacles de circ.
La Central del Circ és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de la Generalitat de Catalunya.