El catxet mitjà dels espectacles és de 2.400 euros segons l’enquesta de companyies de circ de l’APCC

La IV Enquesta de companyies de l’APCC ha comptat amb la participació de 48 companyies professionals de circ, més del 50% del total de companyies contemplades en el Pla Integral del Circ, unes 90. Segons l’enquesta, el catxet mitjà per espectacle es situa en els 2.400 euros, amb un total d’actuacions de  2.053 (a l’estranger, l’Estat Espanyol i Catalunya). Les companyies que han respost a l’enquesta han destacat com a problemàtiques del sector la manca de circuit, la disminució dràstica dels catxets o el retard en el pagament i els maldecaps que suposa avançar els impostos corresponents.


L’APCC duu a terme aquesta enquesta des de fa 4 anys amb l’objectiu de recollir dades del sector del circ a Catalunya i conèixer la realitat en què viuen els professionals. Enguany l’enquesta ha incorporat una pregunta respecte al gènere dels membres de les companyies, que ha permès conèixer que el 62%  són homes.


Respecte les actuacions, de les 48 companyies enquestades el nombre total d’actuacions l’any 2015, independentment de la seva ubicació, va ser de 2.053, una xifra molt semblant a la del 2014 (2.040). El catxet mitjà segons les respostes de les facturacions de 32 companyies és de 2.400 euros, que en total suposen una facturacio d'1.872.083 euros. El 2014, segons les dades de 33 companyies, la facturació total va ser de 1.388.558,31€ amb un catxet mitjà de 1.467,4€.


Pel que fa a la distribució de les representacions, el 27% han estat a l’estranger, el 18,5% a la resta de l’Estat i el 54% a Catalunya. Aquestes xifres reflecteixen un increment de les actuacions a la resta d’Espanya respecte el 2014, quan el percentatge va ser de l’11% i a l’estranger de 33%.


Les comunitats autònomes amb més actuacions de companyies de circ catalanes són Galícia (20,2%), Madrid (14,5%) i País Basc (12,8%), amb canvis respecte el 2014  quan van ser País Basc (18%), Aragó (14%) i Castella i Lleó (12%). Respecte l’estranger, França i Alemanya continuen sent els mercats que acullen més circ català.


El nombre d’espectacles diferents que han ofert les companyies ha disminuït de 155 del 2014 a 110 al 2015, tot i que s’han estrenat 21 espectacles nous.


Pel que fa a l’estructura jurídica que adopten les companyies, respecte anys anteriors ha crescut el nombre d’associacions i autònoms i s’ha reduït la facturació a través d’altres estructures.  S’ha incrementat lleument el percentatge de companyies que reben ajuts públics, del 26 al 28,3% al 2015, i ha augmentat el percentatge de subvencions de l’administració catalana respecte el total. Entre ICEC i OSIC s’arriba al 50% d’ajuts rebuts pel sector.

Com en anteriors enquestes, les companyies continuen oferint altres activitats a més d’espectacles per tal de subsistir econòmicament: més d’un 85% de companyies ofereixen taller, organitzen festivals, gestionen equipaments o bé duen a terme altres activitats no relacionades amb el circ.


Les companyies continuen tenint pocs membres, i el 78% tenen 3 integrants o menys, amb un resultats similars als de 2014. La tendència també es manté  en els serveis professionals més contractats: la distribució (per part del 57% de les companyies) i el vestuari i l’escenografia (55%).


Les companyies que han respost a l’enquesta han destacat com a problemàtiques del sector la manca de circuit, la disminució dràstica dels catxets o el retard en el pagament i els maldecaps que suposa avançar els impostos corresponents. Reclamen una major programació de circ ja sigui contemporani com clàssic. Com a potencialitats, les companyies estan orgulloses de la qualitat creativa i d’altra banda de la cohesió i persistència del sector, a més del prestigi internacional.


Les companyies participants a l’enquesta consideren que l’APCC ha de treballar per impulsar circuits, lluitar pels drets laborals dels artistes i el reconeixement i descentralització del sector, així com la millora del finançament i l’impuls de la formació i les millores de les condicions en fires i residències artístiques. Consideren que les institucions han de treballar també per incrementar circuits i els pressupostos dedicats al món del circ, i també per millorar els drets laborals i conèixer més el sector, i impulsar la varietat artística.

Us deixem l'enllaç amb el document de presentació dels resultats de l'enquesta de companyies 2015.
 

De les 48 companyies que han respost l’enquesta, un 63% dels seus membres són homes

Compartiu aquesta notícia