Creat el títol propi de tècnic superior en arts de circ

El Govern ha aprovat el decret pel qual es crea el títol propi de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ i se n’estableix el currículum. Aquesta titulació s'afegeix al cicle de grau mitjà d’animació en circ que es va implantar el curs 2015-2016. Es tracta d'un primer pas per a la consolidació de la formació reglada, encara lluny de l'oferta de formació en circ que podem trobar a altres països europeus.

 
Els alumnes que cursin el nou cicle tècnic superior en arts del circ rebran formació relacionada sobre com gestionar i representar un número de circ propi, aplicant tècniques acrobàtiques, d’equilibris acrobàtics, d’equilibris amb o sobre objectes, de parades de mans, de tècniques aèries, de malabars o manipulació d’objectes, i utilitzant tècniques complementàries, amb criteris artístics i de qualitat i en condicions de seguretat.
 
Així doncs, a  través d’aquest títol, podran assolir, entre d’altres, les següents competències: aplicar els coneixements d’anatomia i fisiologia per tal d’emprar el seu cos com a eina de treball, aplicar programes d’entrenament físic general per a l’activitat d’artista, desenvolupar hàbits de comportament que permetin dur una vida higiènica i saludable, executar programes d’entrenament específics de cadascuna de les tècniques de circ treballades, o bé adaptar el treball tècnic a les propostes artístiques.
 
Els futurs titulats d’aquest cicle formatiu de grau superior en arts del circ, amb una durada de 2.000 hores que es realitzaran en dos cursos acadèmics, podran desenvolupar la seva professió integrant-se en companyies de circ o creant una companyia pròpia, en espectacles, esdeveniments, desenvolupant activitats relacionades amb les arts del circ.
 

L’any passat es va implantar el cicle de grau mitjà d’animació en circ

Compartiu aquesta notícia