Només el 10% dels artistes de circ es dedica exclusivament a fer espectacles

Unes 37 companyies han respost enguany la 6ª Enquesta de Companyies de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Segons els resultats, només un 10% dels enquestats declara treballar només en l’exhibició dels seus espectacles, la resta, un 78%, imparteix tallers i formacions per poder assegurar prou ingressos econòmics.  Un 16% treballa en l’organització de festivals i un 21 % en altres arts, mentre que el 35% necessiten treballar en d’altres feines no relacionades amb les arts escèniques.

L’APCC duu a terme aquesta enquesta de forma anual per conèixer la realitat del món del circ a diferent nivells com els països on viatgen, els diners que mou i les seves reivindicacions i reptes. Entre les problemàtiques més importants, les companyies destaquen l’excessiva burocratització en els tràmits  i també la precarietat laboral del món del circ a més de la retallada en catxets. La manca de circuit on actuar també és un dels reptes més importants, i queden al final la manca de llocs per crear o entrenar.
 

Impacte econòmic de les companyies de circ
La suma de les facturacions de les 37 companyies que han respost l’enquesta arriba a 1,4 milions d’euros, amb un increment del 7,6% respecte l’enquesta de l’any passat. El catxet mitjà és de 1.600€, i la facturació mitjana per treballador/a és de 14.000€.
Gestió poc professionalitzada per manca de recursos
Pel que fa a la gestió, un 37% facturen a través d’una altra estructura que no és la pròpia, i només un 18% són autònoms. Quan les companyies tenen formes jurídiques, predomina l’associació en un 16% i amb un 10% la cooperativa, mentre que un 10% no tenen estructura jurídica de cap tipus.


Respecte al personal, un 43% de les companyies disposen de personal tècnic, i un 30% de gestió. Pel que fa a les feines que s’encarreguen a personal extern, el 58% de les companyies contracten disseny de llum i so i un 55% paguen a alguna persona perquè s’encarregui de la distribució dels seus espectacles. Altres feines que se solen encarregar a personal aliè a la companyia són la pàgina web i el vestuari i la construcció de l’escenografia. La gestió econòmica i de subvencions i la producció només s’externalitza aproximadament en un 20% de les companyies, i serveis com comunicació o seguretat en menys d’un 10%.

Segons l’enquesta, les disciplines amb més seguidors són pallassos i els aeris, seguit dels malabars i el equilibris i l’acrobàcia.

Conscienciació en temes de gènere i de medi ambient
Volem destacar que el 75% de les companyies estan conscienciades en la protecció del medi ambient quan treballen, i per exemple, tenen en compte criteris mediambientals a l’hora de dur a terme el transport, el consum d’aigua i les eleccions i disseny de material.
Pel que fa al gènere, la sensibilitat és menor, però arriba al 67% de les companyies. Aquesta conscienciació en el tractament igualitari dels gèneres es tradueix en la dramatúrgia com en l’estructura. No obstant això, les companyies amb més facturació són les que estan constituïdes per més homes. Cal destacar a més que el 60% dels membres de les companyies són homes.

Efectivitat de la presència a fires d’arts escèniques
Les representacions d’espectacles de circ es duent a terme, en més del 50%, dins de Catalunya, un 12% a l’Estat espanyol i un 36% fora a l’estranger.
Respecte a la utilitat de les fires d’arts escèniques, més  d’un 65% de les companyies no van aconseguir cap contracte després d’haver-hi estat presents i només un 9% van aconseguir més de tres contractacions. La Fira Trapezi, dedicada exclusivament al circ, va ser la més efectiva, seguit de Fira Tàrrega.

Companyies joves i amb artistes catalans
La majoria de companyies té menys de 10 anys d’antiguitat, amb casos concrets que poden arribar a més de 30 anys, i es situen a la província de Barcelona.
Respecte a la procedència dels membres de les companyies, la majoria provenen de Catalunya. Un 18% són de l’Estat Espanyol i un  altre 18 % de la resta d’Europa i el continent americà.

En aquest enllaç podeu consultar més informació sobre l'enquesta.

Segons la sisena enquesta de companyies de l’APCC, un dels principals problemes és la precarietat laboral i la manca de circuit per actuar

Compartiu aquesta notícia