Formació en tècnica i seguretat amb Thomas Loriaux

El sector del circ ha conegut canvis importants en els últims anys, i alguns d’ells han suposat l’increment de la preocupació per la seguretat dels professionals, ja sigui formadors/es com artistes. Aquesta evolució, deguda en part a l’increment de la noció de responsabilitat, ha augmentat la necessitat de persones especialitzades en tècnica capaces de concebre, instal•lar i fer funcionar els diferents aparells  i equipaments de seguretat.
Així doncs, avui en dia la professió té la voluntat i la necessitat de formar-se en tècnica de circ.
En aquest sentit, l’APCC organitza aquest formació amb la col•laboració d’AERISC (Associació Europea per la Recerca, la Innovació i la Seguretat de les Arts del Circ) per respondre a aquesta demanda dels professionals, ja siguin artistes i formadors/es com tècnics/ques.

El curs


Aquesta formació de 35h s’adreça als i les professionals de circ (tècnics/ques, formadors/es i artistes) interessats/des en adquirir competències bàsiques en els següents camps :

-Coneixements i ús de les tècniques de protecció per evitar les caigudes en alçada
-Coneixements generals sobre els aparells de circ i les seves tècniques d’instal•lació
-Comprensió general dels fenòmens físics relacionats amb aquests aparells, equilibris de forces, angles de tracció, accions dinàmiques, absorció de caigudes
-Coneixement de la reglamentació
-Coneixement de les carpes i dels llocs que acullen espectacles: muntatges/desmuntatges, normativa, tipus d’estructures i la seva solidesa, principis de protecció contra incendis

Alumnes

Aquesta formació està destinada principalment a persones que tinguin una experiència en el camp de la tècnica de l’espectacle (1 a 5 anys) i/o en les tècniques aèries de circ i que ja coneguin l’ús de:

-aparells acrobàtics
-estructures
-arnesos de protecció contra les caigudes
-eslingues, manilles, corretges, tensors, politges, mosquetons, etc.

Objectius
Els objectius principals d’aquesta formació són els següents :
-Sensibilitzar sobre els riscos
-Conèixer la reglamentació existent
-Coneixements tècnics

Desenvolupament

Aquesta formació alternarà les sessions teòriques amb les pràctiques, que són les que ocuparan la majoria del temps.
Els alumnes es trobaran en les condicions de treball per adquirir una primera experiència pràctica d’algunes tècniques i desaprendre males pràctiques. Els i les participants coneixeran també les tècniques de circ que requereixen dispositius de seguretat per tal de conèixer-les de primera mà.
Les pràctiques serviran per tractar els fenòmens físics que afecten les estructures i els dispositius i per informar-se sobre les obligacions tècniques i jurídiques lligades al sector del circ en general.

Continguts
El continguts tractats tractaran sobretot :

Els equips :
-el coneixement dels equipaments de seguretat en el treball (arnesos, calçat, cascos, etc)
-el coneixement dels accessoris d’instal•lació (connectors, cordes, cables, eslingues, etc…)
-el coneixement dels dispositius de circ (trapezis, cordes, teles, cintes aèries)
-característiques, usos, avantatges, normes, inspeccions periòdiques

Les tècniques :
-els nusos i les tècniques d’amarratge
-les tècniques de protecció contra les caigudes
-l’accés en alçada (progressió vertical en corda)
-la desmultiplicació de forces (polipasts)
-la suspensió i  el reforçament de les estructures i dispositius
-l’elevació i reforçament dels pòrtics
-pràctica, avantatges, nivells de seguretat…

Els reglaments :
-El codi de treball
-Espais públics
-Les normes tècniques
-La delegació del poder
-Textos legals, responsabilitats civils i penals

Les nocions físiques  :
-Equilibri de forces

-Accions a les estructures : compressió, tracció, flexió, torsió,  vinclament
-Angles  de fixació, suspensions en Y
-Accions dinàmiques
-Factor de caiguda i absorció de xocs
-Efectes de la politja, desmultiplicació de forces
-Comprensió, esquemes, mètodes de càlcul, exercicis…

Professor

THOMAS LORIAUX, enginyer i acròbata aeri, és formador i treballa regularment com a enginyer d’estructures d’espectacles i esdeveniments per l’associació AERISC. Més informació: www.aerisc.com

Certificat
AERISC (Associació Europea per a la recerca, la innovació i la seguretat en les arts del circ) lliurarà un certificat de participació a la formació per a cada participant que hagi assistit a totes les sessions.

Dates
Del dimecres 20 al diumenge 24 de novembre de 2019

Horaris
10h-13h30h
14h30-18h
Es podrà escalfar menjar i dinar a la cuina de La Central del Circ tots els dies del curs.

Inscripcions

A través d'aquest formulari. El curs té 14 places, i es requerirà un mínim d'alumnes per tirar endavant.


Cost

700€: públic general

550€: preu socis/es APCC i usuaris/es de La Central del Circ

425€: preu soci/a APCC amb beca. Per als i les 6 primers socis/es que s’inscriguin i facin el pagament de la reserva de plaça.

ATENCIÓ: Aquests descomptes són vàlids per a tots els socis/es de l'APCC menys el que disposen de quota d'estranger o estudiant, i per als usuaris/es de La Central del Circ amb quota anual. En tots els casos els socis/es i usuaris/es han d'estar al dia de pagament de les seves quotes.

->Tingueu en compte que el preu habitual d’aquesta formació es situa al voltant dels 1.000€.

Condicions de pagament
Reserva de plaça: 100€ no recuperables (ATENCIÓ: només retornables en cas d’anul•lació del curs).
Pagament de la resta del preu del curs : abans del 20 d’octubre.

Mitjans de pagament:

-per ingrés bancari al número de Triodos. Us n'informarem quan us confirmem la plaça.

Cal enviar-nos justificant de pagament a projectes@apcc.cat

-targeta bancària o en metàl·lic, a l'oficina de l'APCC (oberta de 10h a 16h tots els dies)

Lloc del curs
La Central del Circ
Moll de la Vela número 2. Esplanada del Parc del Fòrum. Barcelona

Com arribar:
Bicicleta: pàrquing de bicicletes davant de l’edifici
En vehicle privat (possibilitat de pàrquing): https://www.lacentraldelcirc.cat/wp-content/uploads/2014/07/Com-arribar-en-vehcile-a-La-Central-del-Circ.pdf
Metro: Línia groga, parada Maresme Fòrum
Tramvia: Línia T4, parada Fòrum
Bus: Línies 36, 43, 141, B23

Foto Manel Sala "Ulls"

Del 20 al 24 de novembre a Barcelona

Compartiu aquesta notícia