Oberta la convocatòria per a la direcció artística de La Central del Circ 2019-2021

La Central del Circ, fàbrica de creació de l’Ajuntament de Barcelona gestionada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), ha obert avui la convocatòria de sel•lecció per al càrrec de director/a artística de l’equipament. Actualment aquest càrrec l’ocupa Johnny Torres fins el pròxim mes d’octubre.
 

Funcions de la direcció artística
Dins de l’equip de gestió d’aquest equipament, la direcció artística selecciona els continguts artístics i traça les principals línies de programes, projectes i activitats que es desenvolupen en aquest centre. A més d’aquesta tasca, la direcció artística es concep com un important element d’acompanyament de les companyies residents així com també, dels i les artistes que habiten diàriament La Central. A més a més, i juntament amb la gerència, la direcció artística fa funcions de representació institucional i és la responsable de generar les sinèrgies i col•laboracions amb altres entitats i agents. Finalment, cal tenir en compte que aquest càrrec és temporal i té una durada de tres anys amb possibilitat de pròrroga d’un any més.

Tasques
•Selecció i acompanyament artístic de les companyies residents en col•laboració amb el Consell Artístic de La Central;
•Generació d’activitats d’interrelació entre els/les artistes usuaris i usuàries del centre conjuntament amb la resta de l’equip;
•Participació en comitès i altres processos de selecció propis o d’entitats col•laboradores d’àmbit local o europeu;
•Elaboració de la proposta del programa d’activitats anual en coordinació amb l’equip de La Central del Circ;
•Participació en les reunions amb la Junta Directiva de l’APCC com a membre convidat de la Junta;
•Representació de La Central del Circ–en l’entorn local, nacional i internacional–per establir xarxes de relació i col•laboració amb territori, centres de creació, equipaments culturals, etc..
•Participació al disseny i execució dels projectes internacionals de La Central del Circ juntament amb la cap de projectes.

Requisits i perfil:
La persona candidata:
•Ha de provenir del món del circ i tenir experiència en l’àmbit de la direcció artística;
•Ha de tenir un coneixement de l’entorn del circ català i internacional;
•Ha de ser capaç de desenvolupar-se almenys en castellà i anglès i es valorarà positivament que parli català així com altres idiomes;
•Ha de tenir disponibilitat per viatjar;
•Ha de tenir aptituds per treballar en equip;
•Ha de tenir coneixements tècnics de l‘àmbit del circ i les arts escèniques.

Es valorarà positivament:
Que la persona candidata tingui:
•Experiència en el terreny de la gestió cultural;
•Capacitat d’organització i autonomia;
•Capacitat de negociació i visió estratègica;
•Habilitats de lideratge i resolució de conflictes;

Condicions de la plaça
La jornada de treball prevista és de 33hores setmanals, amb horari flexible. Aquestes hores es repartiran entre tasques d’oficina, viatges i reunions, i acompanyament de les companyies residents.
El sou mensual brut serà de 2.140€ distribuïts en12 pagues i el contracte serà per “obra i servei”. La incorporació s’efectuarà al mes d’octubre de 2019.El càrrec tindrà una durada inicial de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’1 any més, i s’establirà un període de prova de 3 mesos.

Valoració de les candidatures:
Es farà una primera valoració de les candidatures per part de l’equip de La Central del Circ. En una segona fase, es crearà una comissió formada per: artistes amb implicació en projectes de La Central del Circ que hagin participat de manera activa en alguna activitat o dispositiu o hagin format part del grup impulsor d’algun projecte d’aquesta (2), membres de la Junta Directiva de l’APCC (2) i personal de La Central del Circ (2/3, depenent de la fase del procés).Aquesta comissió valorarà les candidatures i proposarà entrevistes amb les persones que consideri pertinents per tal de seleccionar la persona idònia per ocupar el càrrec.
La selecció de les persones que estaran a la comissió es farà de la següent manera:
 •Les persones de la Junta de l’APCC seran nomenades per la mateixa junta;
•Les persones de l’equip de La Central seran gerència i cap de projectes. En la fase de lectura de projectes també hi participarà la direcció artística actual;
•Els/les artistes seran seleccionats/des per convocatòria pública i valorats per l’equip de La Central.

Presentació de candidatures

Les persones candidates han de fer arribar la seva candidatura amb la següent documentació:

•Breu projecte en el qual es reflexioni sobre la projecció i el posicionament de La Central del Circ en els propers anys. Haurà de tenir en compte les seves implicacions a nivell local, nacional i internacional, i contemplar la trajectòria desenvolupada fins ara;
 •Carta de motivació per optar a aquesta plaça;
•Currículum vitae.

Les candidatures s’hauran de fer arribar mitjançant aquest formulari amb data límit del 5 de setembre de 2019

El termini de presentació s’acaba el 5 de setembre

Compartiu aquesta notícia