L’Ajuntament de Barcelona aprova donar suport a la cultura de base i millorar les condicions laborals dels professionals de la cultura

La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una moció d’ERC que impulsa el consistori a donar suport a la cultura de base i millorar les condicions laborals dels professionals de la cultura.

El text aprovat per tots els grups polítics amb l’abstenció de Ciutadans per Catalunya, vol que Barcelona lideri el compromís en la defensa dels artistes, creadors i professionals de la cultura davant la precarietat sociolaboral del món cultural, assumint des de l’Ajuntament -i tots els organismes culturals que en depenen- les bones pràctiques i propostes en l’àmbit laboral i contractual, tenint present la perspectiva de gènere, i en matèria de drets d’autor que va formular el CoNCA, amb la col•laboració dels col•lectius i entitats professionals del sector artístic, en el marc de l’elaboració de l’Estatut de l’Artista.

A més, s’ha aprovat que s’incorporin les bones pràctiques en la contractació de professional de la cultura en els diferents plecs de contractació pública, per a les empreses subcontractades, i en les bases de les convocatòries de les subvencions de l’Ajuntament.

La moció també preveu incrementar el suport als als espais i projectes de la cultura de base com a pedrera artística de la ciutat, mitjançant l’assignació d’una partida pressupostària i d’una línia de subvencions específiques, i elaborar, en els propers 6 mesos, un mapa de projectes de cultura de base barcelonina que es troben en perill. Es vol també que s’elabori un informe jurídic i econòmic per dissenyar una estratègia municipal per a fer front, de manera efectiva, a la pressió immobiliària i a la resta de problemes que amenacen la continuïtat de molts espais de la cultura independent.

Concretament, s’ha aprovat  dur a terme les accions necessàries per assegurar la continuïtat d’aquells espais i projectes que estructuren el circuit cultural independent de la ciutat, com ara l’Antic Teatre, la Nau Bostik o La Poderosa, entre d’altres.

Es treballarà per assolir la creació d’una Unitat d’Acompanyament al Creador, que proporcioni assessorament als artistes en la gestió, comunicació, internacionalització i recerca de finançament dels seus projectes, amb especial atenció a la cultura de base (creadors, petites companyies, entitats i associacions que els representen, etc.). I per últim, la moció també preveu la constitució d’un grup de treball format per representants dels diferents grups municipals del Consistori per tal d’impulsar l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per part del Congrés dels Diputats, i de vetllar perquè tant el Govern de l’Estat com la Generalitat de Catalunya assumeixin i implementin en el seu àmbit de responsabilitat les propostes presentades pel CoNCA i les associacions professionals del món cultural.

La moció aprovada vol que Barcelona es converteixi en un referent de bones pràctiques

Compartiu aquesta notícia