Informació sobre la candidatura a la nova Junta de l'APCC

La Junta de l'APCC es renova enguany, i el pròxim 20 de desembre estan convocades les eleccions en una Assemblea Extraordinària a les 17h a La Central del Circ. El període presentació de candidatures es va acabar ahir, i  s'ha presentat una única candidatura, integrada per membres actuals de la Junta i d'altres persones associades a l'APCC. En total, es proposa una candidatura de catorze persones que integra  més veus del territori català així com diferents perfils de professionals dedicats al circ (artístic, gestió, programació, tècnic, etc).

Les línies d'acció inclouen la continuïtat en les línies de treball  i projectes ja engegats per l'APCC així com, a curt termini, una especial incidència en potenciar la participació dels socis i sòcies i la descentralització, i a llarg termini potenciar el creixement i reconeixement del circ a través de la creació d’una escola superior d'arts del circ reglat a Catalunya i la revisió de vàries normatives que afecten al sector del circ.

La nova candidatura proposa també una forma d'organització interna basada en la sociocràcia i  planteja una junta horitzontal amb la presidència compartida o rotatòria.

En aquest enllaç podeu consultar el text original de la proposta de la única candidatura presentada per a la nova Junta de l'APCC per al període 2019-2021, més avall trobeu les seves línies d'acció.

RECORDEU que les eleccions tindran lloc el dia 20 de desembre a l'Assemblea Extraordinària convocada a a les 17h a La Central del Circ. Aquí podeu delegar el vostre vot si no podeu venir presencialment.

PROPOSTA NOVA JUNTA APCC 2019-2021


Amer Kabbani, Andrea Martínez, Giulia Poltronieri, Griselda Juncà, Jordi Príncep, Jordi Serra, Manel Rosés, Oriol Escursell, Judith Obach, Maria Soler, Pablo Javier Domichovsky, Sergio López “Chapa” i Sílvia Capell, Misa Oliva i Anna Pascual.


LÍNIES D’ACCIÓ

Aquesta nova candidatura a la Junta Directiva de l’APCC vol donar continuïtat al treball fet fins ara per l’entitat i per les anteriors juntes. Amb la continuïtat de Amer Kabbani, Andrea Martínez, Griselda Juncà, Silvia Capell, Jordi Serra i Manel Rosés i les noves incorporacions de Giulia Poltronieri, Jordi Príncep, Oriol Escursell, Misa Oliva, Sergio López “Chapa”, Pablo Domichovsky “Blito” i Maria Soler. En aquesta nova etapa creiem que és important per una banda sumar més veus d’arreu del territori i per l’altra crear una junta formada per un equip divers amb artistes, gestors/es, professors/es, tècnics/es i programadors/es.
L’eix principal de treball continuarà sent els serveis als/les socis/es a través de l’ escolta de les necessitats de la comunitat circense .
Seguirem treballant per la paritat de gènere
Ens esforçarem en la difusió territorial del circ intentant ajudar els espais de creació, formació i activitats circenses, que cada cop desenvolupen un treball més intens i acurat en l’esdevenir del Circ a Catalunya en tot el seu territori.

A més, es continuarà amb la tasca de relacions institucionals per reivindicar el circ i les necessitats dels seus professionals . En aquest àmbit, pels propers dos anys es configura un treball intens per la realització del Pla d’Impuls del Circ 2019/2021.
 

Continuarem treballant per donar continuïtat a les línies de treball de la junta sortint:
● Relacions internacionals
● Paritat de gènere
● Serveis als/les socis/es
● Professionalització
● Visibilització del circ
● Internacionalització
● Formació
● Circ social
 

A més a més, volem incidir especialment sobre 2 línies d’acció:
 

● A curt termini (els 2 anys de durada la junta):
- Aconseguir una major implicació dels socis
- Descentralització: mirada al territori

A part, la junta seguirà de prop els següents temes que ja estan actius (es designaràun o més responsables dins de la junta per a cadascun d’aquests temes):
- Pla d’Impuls del circ (2019-2021)
- La Central del Circ
-CircoRed
-Circ estable a Barcelona
-Connexió entre entitats de Catalunya - XECC
 

● A llarg termini
Analitzar i treballar pel creixement i reconeixement del circ a nivell local, nacional i internacional. Les línies programàtiques es desenvoluparan a partir d’uns objectiu principals a llarg termini (10-15 anys) i són:

- La creació d’una escola superior d'arts del circ reglat a Catalunya
- La revisió de vàries normatives (de riscos laborals, maternitat, baixa lesió etc.) aplicades al sector del circ.


ORGANITZACIÓ DE LA JUNTA

A nivell organitzatiu, es proposa crear una junta fixa que s’organitzi en base al concepte de
“Sociocràcia”:

La idea és que el “Cercle General” o cercle de coordinació s’encarregui de tots els temes que són transversals als diferents “Cercles específics” i de vigilar que tothom sigui fidel a la missió i visió establertes conjuntament.

Cada “Cercle específic” o comissió disposarà de total autonomia envers les tasques que hagi de realitzar, amb la responsabilitat de compartir breument en cada trobada de la junta l’estat de la situació de les seves tasques. Dins de cada comissió s’hauran d’establir uns objectius i un calendari inicials a compartir amb la resta de junta i amb el sector.
Lògicament, cada comissió podrà comptar amb el suport i l’ajuda de persones sòcies que no siguin part de la junta i fins i tot de persones externes encara que en cadascuna d’elles la responsable de reportar a junta els resultats obtinguts sempre serà una persona que ja és
part de la mateixa junta.
Aquesta junta fixa col·laborarà amb una sèrie de “persones delegades territorials” (repartides pel territori de Catalunya) i expertes amb les que es reunirà trimestralment/ quadrimestralment o en el cas de temes concrets. L’objectiu d’incloure aquestes persones en el treball de la junta és consolidar la presència de visions que vénen de tot el territori català i de mirades procedents des d’àmbits diferents a l’estrictament artístic (comunicació, programació cultural, etc.).

La candidatura aposta per incrementar la participació dels socis/es i la descentralització territorial, entre d'altres temes

Compartiu aquesta notícia