L’Assemblea de l’APCC escull la nova Junta fins el 2022

L’Assemblea Extraordinària de l’APCC celebrada el passat 20 de desembre va escollir per unanimitat la candidatura presentada perquè formi la Junta de l’associació fins el desembre de 2022. La Junta està formada per 15 persones de diferents perfils i procedències geogràfiques, i s’organitzarà segons el principi de la sociocràcia.

Les persones membres de la junta són Sílvia Capell, Pablo Javier Domichovsky, Oriol Escursell, Griselda Juncà, Amer Kabbani, Sergio López “Chapa”, Andrea Martínez, Judith Obach, Misa Oliva, Anna Pascual, Giulia Poltronieri, Jordi Príncep, Manel Rosés, Jordi Serra, Maria Soler.

La Junta entrant incorpora persones delegades territorials, que no forçosament assistiran a totes les reunions de Junta, però que sempre estaran informades i a la vegada reportaran informació als altres membres.

El funcionament de la junta, basat en la sociocràcia, es regirà per tres principis: confiança, autonomia i responsabilitat. Hi haurà una comissió de coordinació que s’encarregarà de temes transversals, i les comissions específiques tindran objectius concrets.

Està formada per un total de 15 persones i es regirà pels principis de la sociocràcia

Compartiu aquesta notícia