Carta de les associacions d'arts escèniques sobre la crisi del coronavirus

Les associacions del sector de les arts escèniques ACPDC, APdC, APCC, CIATRE, TTP, i UNIMA CATALUNYA, hem consensuat una proposta de mesures per fer front a la crisi provocada pel coronavirus que hem fet arribar a l'ICEC (Departament de Cultura).

Per part de l'ICEC ja ens han anunciat mesures de cara a la gestió de les subvencions. Les podeu consultar més avall.

Aquí podeu llegir la carta:

"Sabent que des de l'ICEC i des del Departament de Cultura s'està treballant per concretar mesures per tal de pal·liar els efectes devastadors de la cancel·lació de gires i funcions durant els pròxims 15 dies i en previsió que la situació es pugui allargar, volem proposar un seguit de mesures que seria convenient treballar per donar suport al sector de les arts escèniques i més concretament a les companyies i als seus treballadors i treballadores, greument afectats/des:

 - Establir l'obligatorietat a les entitats públiques de reprogramar totes les funcions, ja siguin en programació oberta com per a escolars, de sala o carrer, que ja estaven concertades dins d'aquest any. En els casos que això sigui impossible (ja que han d'estar justificades i acreditades), les companyies que tenen funcions concertades a través del Programa.cat puguin cobrar la part corresponent a l'aportació de la Generalitat a tall de compensació.

- Quan es posposin actuacions, les companyies haurien de cobrar, com a mínim, el 50% del caixet acordat en el moment durant el qual estava prevista la funció i no en la nova data, ja que entenem que les entitats organitzadores tenen el pressupost compromès per aquest any.

- Augmentar el nombre de funcions programades en el que queda d'any i la temporada vinent pels equipaments públics per compensar el temps d'inactivitat cultural.

- Crear una bossa d'ajuts específics a les activitats que no s'hagin portat a terme per compensar pèrdues irrecuperables i també per sostenir despeses estructurals que tot i la reducció d'activitat, la companyia segueix tenint.

- Un ajut tipus 'peonada' pel temps que s'estarà aturat per culpa del coronavirus.

- Crèdits tous per ajudar en la liquiditat de les companyies.

- Exercir pressió sobre el Ministeri d'Hisenda, perquè s'aprovin mesures extraordinàries com ara reducció d'impostos, suspensió del pagament de les quotes dels autònoms (per exemple, que es donin per cobrades les cotitzacions dels pròxims quatre mesos a la Seguretat Social dels autònoms, sumant-se a la vida laboral dels treballadors), etc.

- Modificar les normatives per no revocar subvencions i per facilitar els requisits de justificació. Recollir totes les casuístiques que es produeixin, sobretot d'incompliments per cancel·lacions pel coronavirus. A tall d'exemple: les companyies quan facin les justificacions podrien no complir ni amb el nombre de bolos, ni amb les dates d'estrena, etc. Fins i tot, podrien tenir problemes a l'hora de justificar la despesa just abans de l'estrena si s'ha de canviar de data, etc.

- El sector ha de poder acollir-se a les causes de força major en benefici dels treballadors i del manteniment de les empreses."

Aquí podeu consultar la resposta de l'ICEC referent a les subvencions:

1. Mesures vinculades amb la tramitació i gestió de subvencions

1.1 Segons la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, ens hem vist obligats a:

1.1.1 Interrompre provisionalment els terminis de sol·licitud d’aquelles línies de subvenció convocades amb període de termini encara obert. El còmput dels terminis es reprendran en el moment que perdi vigència l’esmentat Reial Decret i tot tornarà a la normalitat. Això significa que, fins a nou avís, no es podran entrar sol·licituds de les següents línies de subvencions:
- Desenvolupament de projectes de teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023
- Desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.
- Desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023

1.1.2 Interrompre provisionalment la publicació o convocatòria de noves línies d’ajut fins que perdi vigència l’esmentat Reial Decret. Això significa que, fins a nou avís, no es podran publicar ni convocar les següents línies de subvencions.
- Rehabilitació i dotació d’equipament de teatres de Barcelona - Consorci
- Exhibició temporada 20/21
Les línies pluriennals a la producció d’espectacles de teatre, circ i dansa de caràcter professional 2020-2023, en cap cas es podran convocar fins que no s’hagin resolt prèviament les corresponents de desenvolupament pluriennal.

1.2 Pel què fa a les línies de subvenció amb la convocatòria ja tancada, seguirem mantenint la prestació dels nostres serveis de gestió i revisió d’expedients d’acord amb les disposicions de gestió decretades per la situació generada pel coronavirus. Concretament, seguirem treballant en la revisió de les següents línies de subvencions :
- Producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional
- Activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional (anual)
- Activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional (anual)
- Millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona (anual)

2. Mesures vinculades amb el pagament de les subvencions resoltes

2.1 Per tal de facilitar liquiditat a les empreses, a finals del mes passat i amb la previsió del que pogués passar, es va anticipar a tots els beneficiaris de les convocatòries de plurianuals de circ el pagament de l’anualitat 2020 corresponent al 80% de l’import concedit. Un total de 141.216 euros. Aquesta mesura es complementarà a finals d’aquest mes amb el pagament a tots els beneficiaris de la convocatòria d’exhibició de sala (temporada 19/20) corresponent al 80% de l’anualitat 2020 de l’import concedit. Un total de 544.539,98 euros.

Des de l'ICEC ens han comunicat que estan treballant activament en la definició d'altres actuacions concreter per minimitzar al màxim l'impacte que pugui tenir en el sector cultural.

El text proposa al Departament de Cultura mesures per donar suport a companyies i professionals

Compartiu aquesta notícia