Comunicat de la Junta de l’APCC en relació a la crisi del COVID-19

L’APCC és una associació que aglutina professionals de les arts del circ entre els quals es troben artistes, formadors/es, gestors/es, periodistes i tècnics/ques, però que també abraça diverses estructures relacionades amb la nostra missió com companyies, escoles, equipaments i d’altres entitats. Volem explicar quines són les situacions en què ens trobem en aquesta crisi sanitària i social  i com afecta al nostre fràgil sector.

Compartim i ens sumem a les  reivindicacions i propostes que, des de les diferents associacions professionals del món de les arts escèniques de Catalunya i l’Estat  s’estan duent a terme per tal de mitigar els efectes de l’actual crisi. Però, sense perjudici de la resta, volem donar visibilitat a les singularitats del nostre àmbit laboral i artístic, ja que, aquesta crisi pot deixar molt afeblida la sostenibilitat de les companyies, dels espais i escoles de circ, de les petites empreses productores i difusores i de totes aquelles branques del sector més vulnerables del territori. 

És per això que també demanem mesures específiques extraordinàries per esmorteir el cop dur per un sector divers que pateix infradotació econòmica estructural a més de manca de valoració i representació.

Des de l’APCC estem recollint les dades d’afectacions, amb cancel·lacions d’actuacions, anul·lació de classes i formacions, i pèrdues estructurals (econòmiques i en personal) d’empreses i entitats privades dedicades al circ. Fins ahir, 18 de març de 2020, disposem de  la següent valoració econòmica:

Bolos cancel.lats o posposats sense data concretada: 293

Tallers i formacions cancel·lats:517

Acomiadaments necessaris per part d’entitats i empreses privades: 26
 

Es tracta de dades parcials, ja que, evidentment, no totes les companyies i artistes han respost aquest formulari, encara estem recollint dades.

Mesures per esmorteir l’afectació a les companyies de circ i artistes:

Aquestes cancel.lacions  suposen un greu problema per aquestes companyies ja que en tots els casos els seus ingressos depenen exclusivament de les actuacions o formacions que realitzen.

Sumem a aquesta greu situació  la impossibilitat per part dels artistes de seguir treballant en sales de creació i entrenament, factor que allargarà la situació d’aturada i inestabilitat. Per aquesta raó, volem aprofitar per dir que el subsidi d’atur pel règim laboral d’artistes no està dimensionat al volum i a la forma de treball dels artistes de circ i fem una proposta estructural per la regulació de l’atur pel règim laboral d’artistes.

En aquesta diagnosi, com en el cas de les companyies de teatre de carrer, si l’activitat segueix cancel·lada o alterada durant el final de la primavera i principis d’estiu, com algunes veus pronostiquen, això pot significar l’afectació d’un 80% de l’activitat de tot l’any de les companyies, ja que moltes d’elles concentra gran part de l’activitat en aquests mesos. És per això que demanem:

    - Renda excepcional per atur obligat a tots els treballadors/es que constin inscrits a la Seguretat Social  en  règim d'artistes o que puguin documentar contractes laborals d'altres tipus d'activitats professionals vinculades a les arts escèniques (tècnics/ques, productors/es, proveïdors /esde serveis per al sector de les AAEE) fins  desembre de 2020.


- Exempció del pagament de la Seguretat Social per a totes les empreses amb treballadors/es donats d'alta amb alguna mena d'activitat lligada al desenvolupament del sector del circ: artistes, tècnics, gestors/es, formadors/es, treballadors/es de centres d'entrenament i escoles, centres proveïdors de material o de treballs lligats a la creació, producció, gira i exhibició dels espectacles del circ, distribuidors, exhibidors, mediadors i comunicadors fins a desembre de 2020.
 
- Quan hagi ajornament d’actuació, malgrat no hi hagi data prevista ni tancada, les companyies han de cobrar, com a mínim, el 50% del caixet acordat en el moment durant el qual estava prevista la funció i no en la nova data. Preguem que es pugui vehicular aquesta demanda a tots els espais, teatres i programacions municipals.

- Establir l’obligatorietat a les entitats públiques de reprogramar totes les funcions, ja siguin en programació oberta com per a escolars, de sala o carrer, que ja estaven concertades dins d’aquest any. En els casos que això no sigui possible, les companyies que tenen funcions concertades a través del Programa.cat puguin cobrar la part corresponent a l’aportació de la Generalitat a tall de compensació.
   
-Modificar i adaptar les subvencions atorgades, en tràmit o les que encara no s’ha publicat per adaptar els requisits i les casuístiques d’aquesta situació.

-Crear una bossa d’ajuts específics a les activitats que no s’hagin portat a terme per compensar pèrdues irrecuperables i també per sostenir despeses estructurals que tot i la reducció d’activitat, la companyia o entitat segueix tenint. Això afecta especialment a les companyies de circ amb carpa, que han de suportar el manteniment d’infraestructures més grans i complexes fins i tot quan estan aturades. 

-En el cas de circs amb carpa, demanem que les administracions (municipis i Generalitat)  flexibilitzin els permisos per poder quedar-se on són mentre no es normalitzi la mobilitat, tot facilitant espais que permetin a tots els circs itinerants poder viure aquest estat d'emergència en condicions dignes.

- Augmentar el nombre de funciones programades en el que queda d’any i la temporada vinent en els equipaments públics respectant el percentatge de circ que estava previst programar durant la temporada 19-20.

-En previsió d’una recuperació paulatina dels espectacles i que les programacions dels espectacles de carrer es situaran als mesos d’estiu, demanem a les administracions facilitar  en la mesura del possible i sense perjudici de la seguretat ni del públic ni de l’artista, els muntatges de les estructures de circ. També demanem tenir en compte els horaris de representació per evitar les funcions en plena canícula en perjudici de la seguretat de l’artista i el públic.

-Facilitació, amb flexibilitat i  amb mesures dins de l’àmbit municipal competent, la tramitació de permisos per a les actuacions en la via pública perquè els i les artistes puguin exercir la seva activitat i trobar recursos de manera directa amb el públic, a través del que s’anomena “la gorra”.
 
Com ja hem dit a la introducció  de les demandes, l’activitat artística del circ requereix d’un entrenament físic que únicament es pot portar a terme en llocs específics, ja que compten amb les infraestructures i els elements necessaris.   L'entrenament de circ  doncs, és un factor decisiu i imprescindible dins del nostre àmbit que, entre d’altres, manté el cos per desenvolupar els exercicis de circ d’alta intensitat i risc,  i per això demanem:
 
-Que els equipaments de circ (aquells gestionats amb fons públics o privats) puguin romandre oberts tot garantint un aforament limitat per tal de mantenir les condicions de seguretat, tal i com està passant en d’altres espais del sector productiu que no han cessat la seva activitat.
 
-En cas que per raons sanitàries no sigui possible, volem demanar que s’entengui el temps d’entrenament com un temps de treball indestriable a l’exhibició, i que s’afegeixi  com a temps dins de  la jornada laboral i que es pugui valorar a l’hora de demanar l’atur.
 
Hem de tenir en compte que a banda d’algunes poques excepcions d’equipaments que depenen de l’administració, hi ha tota una xarxa d’espais i escoles de circ arreu del territori  que depenen bàsicament dels recursos que generen. Aquest espais també acumulen despeses corrents a les que difícilment podran fer front sense l’activitat habitual. 

Afegim  la particularitat que els mesos d’aturada s’acabaran probablement quan comencin les  vacances d’estiu, cosa que ampliarà encara més el període sense generar ingressos.

Aquesta xarxa d’espais i escoles, representa un dels pilars bàsics on reposa el sector del Circ a Catalunya i ara poden veure’s abocats al tancament definitiu si no se les ajuda econòmicament. Això representaria una pèrdua dramàtica i inassumible en un moment en que justament s’està intentant donar un impuls al sector del circ. És per això que demanem:
 
-Suspensió durant els mesos d’aturada, de les quotes de lloguer de locals i espais de circ  en cas que aquests siguin de titularitat d’Ajuntaments o Generalitat.
 
-Bosses d’ajuts específics per pagar els lloguers de locals i espais quan aquests siguin de particulars.
 
-Garantir el 100% de la prestació d’atur pels professors i professores d’aquestes escoles, en cas d’ERTE.
 
-Facilitar de manera real que les persones en règim d’autònoms es puguin acollir a la prestació per cessament d’activitat.
 
-Garantir l’accés a un subsidi pel qual no sigui necessari complir amb els períodes mínims de cotització requerits actualment.
 
-Bosses d’ajut destinades a retornar les quotes dels socis i sòcies dels espais
 

Les empreses de gestió de circ, productores i difusores depenen del volum de feina de les companyies i evidentment estan patint les conseqüències i és per això que demanem per aquestes empreses les mateixes mesures que es puguin aplicar a les companyies de circ.

Per acabar volem demanar polítiques actives que potenciïn un augment en la programació de funcions i esdeveniments de circ en els pròxims anys 2021, 2022, 2023 per a potenciar una recuperació progressiva de tot el sector.

Sense saber quan s’allargarà aquesta situació, esperem, desitgem i treballarem perquè un cop aquesta crisi hagi passat, anem recuperant la normalitat i la confiança per tornar a omplir carrers, sales i carpes de circ.
Tots i totes haurem de fer un esforç per reprogramar el màxim d’activitats possibles.

Això significa que caldrà que des de l’administració s’ aporti més recursos també a les estructures per facilitar les jornades laborals llargues i per  baixar el preu de les entrades, entre altres.
També caldrà per part dels artistes la confiança i generositat per  compartir sales i espais, per flexibilitzar els temps de muntatges i per l’adaptació a les condicions excepcionalitat que ens trobarem.

Per acabar  volem afegir-nos a altres demandes que des de la societat cívil s’estan fent. No volem que aquesta crisis la paguin els més febles i demanem una societat més justa i més sana, perquè els drets culturals, no passin a un segon terme en la piràmide de necessitats bàsiques de les persones, tot garantint els drets laborals, socials i culturals per a tothom amb carències de  lloguer i necessitats bàsiques. En conclusió ens afegim a la demanda per una renda bàsica universal garantida per a tothom com la proposta més realista per poder garantitzar totes les demandes.

Compartiu aquesta notícia