El Conca proposa un programa de supervivència per al cultural i artística català

El Conca (Consell Nacional de la Cultura i les Arts), ha publicat a la seva web una crida a la creació d'un Programa de Supervivència per al sector cultural, arran de les conseqüències de la crisi sanitària generada pel COVID-19. Aquí podeu llegir aquest text:

"Tothom sap que el sector cultural, a Catalunya, es troba en una situació d’extrema precarietat d’ençà de la crisi econòmica del 2008 i de l’ancoratge de la política cultural en un pressupost molt inferior als estàndards homologats. La recent mobilització al voltant del 2% cultural ho ha posat prou de manifest. Fa temps, doncs, que el sector cultural viu sota mínims i constitueix un malalt de risc, cosa que, ara, posa a la corda fluixa la seva mateixa supervivència, en haver d’entomar els efectes catastròfics del coronavirus, amb la suspensió massiva i sine die d’activitats i programacions, amb l’esfondrament del consum cultural, amb una caiguda a plom de l’ocupabilitat i amb la fallida previsible, si no s’hi posa remei, d’empreses petites o grans, de serveis culturals, d’entitats del teixit associatiu i d’arrel comunitària, de grups artístics, etc. La totalitat del sector cultural, avui, hauria de ser declarat zona catastròfica. I cal insistir que no es tracta d’un sector econòmic més: la cultura, a més de constituir el 3,4% del PIB estatal i el 3,6% de l’ocupació (700.000 professionals), abans que res, és un bé de primera necessitat, condició ineludible de la cohesió social, del progrés humà i d’una ciutadania lliure i responsable. 

Per tot plegat, considerem inexcusable que tots els nivells de govern, nacional, estatal i europeu, així com local i supralocal, situïn avui la cultura entre els sectors més perjudicats per l’epidèmia i més necessitats de suport vital urgent. I que, per aquesta raó, esdevingui un dels objectes prioritaris del rescat financer i de les polítiques d’emergència que cal emprendre. Diguem-ho amb totes les lletres: cal un PROGRAMA DE SUPERVIVÈNCIA per al sector cultural,

Un programa  fet en interlocució amb els representants i agents diversos del sector i amb la participació dels departaments de Cultura, Economia-Hisenda i Treball del Govern, per mitjà de la constitució d’una TAULA MIXTA DE COORDINACIÓ, on es prenguin acords a la mida de cada necessitat i des d’on pugui fer-se també el seguiment de les mesures acordades i el degut acompanyament del sector, per compte del Govern, en el decurs del procés a obrir.

Un programa que, d’altra banda, ha de ser la suma complementària de l’actuació de les diverses administracions: Catalunya enfora, del Govern català, el Govern de l’Estat i la Comissió Europea; i, Catalunya endins, del Govern català, els Ajuntaments, els Consells Comarcals i les Diputacions. Pel que fa a aquest segon aspecte, creiem imprescindible l’assoliment d’un ACORD ENTRE LES ADMINISTRACIONS CATALANES, cadascuna des del seu perfil competencial i atenent al pes de totes elles en la programació de la vida cultural i artística i, doncs, en la seva continuïtat; un acord en el que també hi estan cridades la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Municipis de Catalunya (ASC). 

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), en el seu paper mediador, s’ofereix al Govern de la Generalitat i a les altres administracions per ajudar a articular aquest PROGRAMA DE SUPERVIVÈNCIA, tant en el marc de la TAULA MIXTA DE COORDINACIÓ com en el marc de l’ACORD ENTRE LES ADMINISTRACIONS CATALANES. I s’ofereix especialment als diversos agents de la vida cultural per atendre les seves necessitats i iniciatives, estudiar-les i fer de frontissa institucional amb els estaments que correspongui. 







 

Un programaUn programa fet en interlocució amb els representants i agents diversos del sector

Compartiu aquesta notícia