Es creen dues noves línies de subvenció extraordinàries d’ajut al sector de la cultura

El Departament de Cultura ha anunciat l’aprovació de dues noves línies de subvenció extraordinària destinades a entitats, empreses i autònoms i per fer front a l’aturada de l’activitat derivada de l’emergència sanitària de la COVID19, i també ha activat altres ajuts anuals que havien quedat suspesos per la declaració de l’estat d’alarma. L’import total dels ajuts extraordinaris, que formen part del Pla de Rescat del Departament de Cultura, és de 5 milions d’euros ampliables.

La primera línia extraordinària aprovada està dotada amb 2 milions (ampliables) per fer front a despeses estructurals d’entitats, fundacions, associacions, entre altres. Aquesta línia, que preveu ajuts de 5.000 euros, té per objectiu cobrir despeses de lloguers, quotes de préstecs, serveis bàsics o nòmines durant l’estat d’alarma.

La segona línia extraordinària dotada amb 3 milions (ampliables) està destinada a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre per compensar la suspensió d’activitats culturals i les pèrdues acreditades per caixets, contractes o taquillatge d’actes cancel·lats fins al 31 de desembre de 2020. Es contemplen ajuts de fins a 25.000 euros per a concerts, festivals, activitats del Programa.cat, programacions dels equipaments E3, projectes d’arts visuals serveis educatius i de guiatge en museus o equipaments patrimonials, treballs de digitalització o restauració en arxius, tallers o lectures en biblioteques, investigació arqueològica, festivals de cultura popular amb públic de pagament i altres espectacles amb entrada de pagament.

Respecte el Programa.cat, en principi se'ns ha confirmat que es faria càrrec del seu percentatge dels catxets dels espectacles que ja s'han hagut d'anul·lar. Per tant, les companyies podran cobrar almenys aquesta part.

Aquestes dues línies de subvenció estan pendents de la seva tramitació i de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per poder ser convocades.

D’altra banda, el Departament de Cultura també ha aprovat aixecar la suspensió que havia quedat establerta amb l’estat d’alarma i que afecta a les beques de recerca i innovació en l’àmbit de les arts (300.000 euros), que promou la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.

La convocatòria d’aquestes ajuts es publicarà properament al DOGC i les bases es podran consultar al portal web del Departament de Cultura, des d’on també es podrà accedir al tràmit per sol·licitar les subvencions.

 

Cal esperar la seva tramitació i publicació al DOGC

Compartiu aquesta notícia