Mesures específiques per arts escèniques anunciades pel Govern central

El govern central ha aprovat  una nova sèrie de mesures dedicades específicament al sector de les arts escèniques i la música. Entre d'altres, s'ha anunciat la possibilitat d'accés extraodinari a la prestació d'atur per a artistes en espectacles públics que hagin cotitzat un mínim de 20 dies durant l'any passat, així com línies de crèdit per a pimes i ajuts a les activitats culturals.

Des de Circored estan recollint reaccions i comentaris a aquestes mesures, ens les podeu fer arribar fins dissabte a apcc@apcc.cat.

El text concreta que "se  ha  articulado  un acceso  extraordinario  a  la  prestación  por desempleo  del  colectivo  de  artistas  en  espectáculos  públicos  encuadrados  en  el Régimen General de la Seguridad Social. La duración de la prestación, que será de un máximo de 180 días, se calculará usando como referencia los períodos de ocupación cotizada en el año anterior"."Si se han realizado entre 20 y 54 días de actuación, la duración de la prestación será de 120 día, si se han realizado 55 días o másdías de actuación, la duración de la prestación será de 180 días.Esta ayuda será incompatible con otras percepciones o rentas concedidas por cualquier Administración Pública"

Aquí podeu consultar el document oficial de l'INAEM que explica aquestes mesures, sense encara concretar com es vehicularan, i aquí trobareu explicació als dubtes sobre com sol·licitar la prestació d'atur.

A més, es dediquen 23 milions a ajudes extraordinàries amb caràcter excepcional per a diferents línies d'actuació: suport al manteniment de les estructures de les arts escèniques i musicals i ajuts a les activitats escèniques i musicals i projectes culturals.

També es dediquen diners a pagar per avançat i a pagaments del sector públic de contractes d'interpretació artísica i de espectacles no superiors a 50.000€, hi haurà línies de crèdit per a pimes de les arts escèniques i també han augmentat les deduccions fiscals de la Llei de Mecenatge.

Entre d'altres, es preveu un accés extraordinari a la prestació d'atur per a artistes

Compartiu aquesta notícia