La Junta de l'APCC resumeix els valors que regiran el seu mandat

La Junta de l'APCC, escollida el passat mes de desembre, ha resumit en un document els valors que regiran la seva acció fins a finals de 2021, quan acaba el seu mandat. Aquí podeu consultar el document elaborat per la Junta, presentat en la passada Assemblea general celebrada el 5 de juny.

VALORS DE LA JUNTA DE L’APCC

La junta de l’APCC creu en la transparència com a valor essencial per a dur a terme totes les seves accions per a millorar i ajudar el sector. Com a representants d’un col·lectiu, creiem que ser clars i cristal·lins és fonamental per a que tothom es pugui sentir ben representat. Establir uns bons canals de comunicació és bàsic per treballar aquesta transparència:  poder comunicar-nos adequadament entre els socis i sòcies crearà aquest moviment d’informació que ajudarà a entendre millor totes les accions o passos que es fan des de l'associació.
També es fomenta el dret dels socis i les sòcies a sol·licitar qualsevol informació i de poder ser actiu/va i participar a les comissions i, a través d’elles, a les decisions de la junta. D’aquesta manera totes i tots també serem responsables del creixement de l’associació.

La junta de l’APCC advoca per un pensament col·lectiu fonamentat en el treball en xarxa i la inclusió sectorial. A través d’una visió descentralitzada i panoràmica del circ, pretén donar resposta de manera igualitària i oberta a les demandes del sector. Tot plegat fonamentat en una estructura horitzontal i amb una visió feminista i inclusiva.

L’APCC vol vetllar perquè el circ recuperi l’estatus de dignitat i prestigi que tenen les arts; fomentant la professionalització del sector i reclamant també un tracte professional per part dels agents culturals i les administracions.

Entenem per criteris de professionalitat: aplicació, serietat, honradesa i eficàcia.
Com a junta ens hem d’aplicar aquests criteris per tal de desenvolupar la nostra tasca amb professionalitat i això ens exigeix estar molt a l’escolta. Escolta per aprendre les diferents realitats que intentem representar. Escolta per entendre totes les problemàtiques, buscant aquells punts de vista que se’ns escapen per poder posicionar-nos amb la reflexió necessària. Escolta per mantenir-nos actualitzats en tots aquells camps que es relacionen amb el nostre sector.

La junta de l’APCC creu en la crítica com a base per a la reflexió i reformulació constant de la seva missió i objectius. Promovem l’autocrítica i la crítica constructiva per poder adaptar constantment les accions que emprenem a la situació social actual i les necessitats de tots els socis i sòcies. Volem ser flexibles però a l’hora, no deixar de ser exigents i tenaços perquè el circ segueixi sent una eina de reflexió i transformació social i cultural a l’abast de tothom.

La Junta de l’APCC vol potenciar la creativitat en la gestió, acompanyament i representació de totes i cadascuna de les sòcies de l’associació, adoptant una perspectiva oberta que permeti comprendre la complexitat i diversitat del seu context (individual, social, cultural i institucional).

La transparència, l'escolta, l'autocrítica, el feminisme, la creativitat i la dignitat són alguns dels valors

Compartiu aquesta notícia