Publicat el Pla d’Actuació per a activitats extraescolars durant la pandèmia per al curs 2020-2021

La Generalitat ha publicat un pla d’actuació en el marc de la pandèmia per a les activitats organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes, les seccions esportives i les associacions esportives escolars o figures anàlogues. També s’apliquen, sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

El nou pla té com a objectiu concretar les indicacions perquè les activitats es puguin fer en condicions de seguretat.

Us detallem algunes de les mesures publicades, i us recomanem la lectura del text complet, el trobareu AQUÍ.:


•    Sempre que sigui possible, les activitats han de tenir lloc a l’aire lliure.
•    Cal fer un registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) i conservar-lo durant al menys un mes.
•    La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada participant.
•    La mascareta és obligatòria a partir dels sis anys, excepte quan la pràctica esportiva la faci incompatible, en les classes d’instruments de vent i de cant i quan estigui contraindicada per motius de salut.
•    Els vestidors només s'han de fer servir de manera simultània per infants i adolescents del mateix grup estable de l'activitat i cal mantenir, igual que a les dutxes, la distància de seguretat. El nombre de persones que els utilitzin, per tant, ho ha de garantir.
•    Els esdeveniments en els centres educatius s'han de fer sense públic, sense perjudici del que estableixin les competicions federades i els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Colònies i sortides escolars
Les sortides d’un dia s'han d'organitzar en grups estables de convivència, que han de coincidir amb els grups definits per l’activitat lectiva. Tindran un o més monitors.
Sigui amb allotjament o sense, alumnes de centres diferents poden coincidir en una mateixa instal·lació, sempre que es respectin els grups de convivència i la distància de seguretat.

Concreta indicacions perquè les activitats es puguin dur a terme en condicions de seguretat

Compartiu aquesta notícia