S'engega la mesura #Ressonacirc per difondre el circ actual fet a Catalunya

En el marc del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022, l’APCC desenvolupa la mesura #ressonacirc del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022, que té per objectiu potenciar la presència del circ als mitjans de comunicació i altres canals de difusió. Es tracta de renovar i actualitzar la visió i els coneixements que els mitjans de comunicació tenen del circ, de sensibilitzar-los sobre la diversitat i el dinamisme del circ fet a Catalunya i de posar al seu abast els recursos per a poder accedir a la informació sobre circ.

Aquesta mesura permetrà elaborar un dossier adreçat a mitjans de comunicació i altres canals de difusió i organitzar unes accions dirigides a professionals dels mitjans tradicionals i altres canals de comunicació.

Pla d'Impuls del Circ 2019-2022

El Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) duen a terme, en el marc del Pla Integral del Circ, el Pla d’Impuls del Circ, un programa d’onze accions específiques per a la promoció del circ català. El Pla, finançat en la seva globalitat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, compta amb aportacions específiques de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la col·laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, l’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya.

El Pla té com a objectiu crear un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la promoció del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i fomentar-ne la difusió internacional.

El projecte de la mesura #Ressonacirc:
En aquest context, l’APCC desenvolupa la mesura #ressonacirc del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022, que té per objectiu potenciar la presència del circ als mitjans de comunicació i altres canals de difusió. Es tracta de renovar i actualitzar la visió i els coneixements que els mitjans de comunicació tenen del circ, de sensibilitzar-los sobre la diversitat i el dinamisme del circ fet a Catalunya i de posar al seu abast els recursos per a poder accedir a la informació sobre circ.
Aquesta mesura permetrà elaborar un dossier adreçat a mitjans de comunicació i altres canals de difusió i organitzar unes accions dirigides a professionals dels mitjans tradicionals i altres canals de comunicació.

La convocatòria:
L'APCC necessita contractar els serveis de:
    - Coordinació i redacció per a l'elaboració del dossier.
    - Disseny i producció de les accions adreçades als mitjans.

Les persones o empreses interessades poden optar a un dels dos encàrrecs o tots dos a l'hora. En el cas de les empreses, caldrà que indiquin quina serà la persona responsable de cadascun dels encàrrecs.  

1. Característiques de l’encàrrec per a l’elaboració d’un dossier sobre el circ a Catalunya

Aquest dossier constituirà una eina de referència sobre circ per als mitjans de comunicació i altres canals de difusió. Les tasques concretes són:

-    Coordinació i redacció del dossier. El dossier constarà de dues parts:
o    Una primera de definició, explicació del circ com a art escènica i la situació del circ a Catalunya, amb la possibilitat d’encàrrec a tercers que puguin complementar la informació i el seguiment del mateix.
o    Una segona com a guia de recursos en diferents àmbits (formació, creació, circuits i festivals, xarxes, internacional, polítiques culturals).
-    Recerca i recopilació de dades i informacions.
-    Seguiment del procés de maquetació del dossier final.
-    Els continguts del dossier es pactaran amb l’APCC, que efectuarà un seguiment acurat del procés de redacció i paral·lelament, al llarg del procés, es mantindran reunions de seguiment amb la comissió de comunicació de l'APCC.
-    S'haurà d'efectuar una primera entrega a finals de gener del 2021, una versió acabada a mitjans de març de 2021 i la versió definitiva a finals de març de 2021.


Requeriments:

-    Experiència en redacció de documents i articles
-    Coneixement del món del circ a Catalunya
-    Gran capacitat de síntesi i expressió oral i escrita en català
-    Coneixements de francès i/o anglès
-    Coneixement d’ofimàtica a nivell d’usuari

Es valorarà

-    Experiència en el món de la comunicació i del periodisme (redacció de textos escrits)
-    Experiència en investigació en el camp de les arts escèniques


2. Característiques de l’encàrrec per al disseny i la producció de les accions de sensibilització


Un cop el dossier acabat, l'APCC organitzarà un parell d'accions de difusió adreçades a periodistes i comunicadors/es per donar-lo a conèixer. Aquestes accions tindran una durada de 1 a 2 hores i tindran lloc a la primavera o a l'estiu 2021. Durant el 2021, preferentment primavera/estiu

-    Suport al disseny i difusió de les accions
-    Convocatòria dels i les assistents
-    Producció dels actes

Requeriments:

-    Experiència en el món del periodisme i de la comunicació. en l’àmbit de les arts escèniques.
-    Coneixement dels mitjans de comunicació i d'altres canals de difusió (youtubers, bloggers, influencers).
-    Experiència en producció d'actes per a premsa i en estratègia comunicativa.
-    Bones capacitats d'expressió oral i escrita en català

Es valorarà:

-    Experiència prèvia en el sector del circ
-    Experiència en l’organització i producció d’actes similars


Honoraris

-    Elaboració del dossier: 1800 € + IVA
-    Producció de les accions: 800 € + IVA

Pel cobrament dels honoraris caldrà presentar factura.

Les persones o empreses interessades cal que ens feu arribar a gerencia@apcc.cat abans del 6 de novembre:

-    Motivacions
-    Currículum
-    Mostreig de treballs previs que acreditin l'experiència i les competències requerides per a l'encàrrec al qual s'opta


El procés de selecció anirà a càrrec de la comissió de comunicació de l’APCC i es realitzarà durant la segona quinzena de novembre de 2020. 

S'obre la convocatòria per a l'elaboració d'un dossier sobre circ i accions per difondre'l

Compartiu aquesta notícia