L'Ateneu Popular de 9Barris lidera la mesura de Circ Social i Comunitari del Pla d'Impuls del Circ 2019-2022

L'Ateneu Popular de 9Barris és el projecte responsable de desenvolupar la mesura de circ social i comunitari del Pla d'impuls del Circ, una de les 11 mesures que des de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya s'han acordat amb la Direcció General de Cultura i que es desenvoluparà durant aquest curs.

L'APCC, després de l'experiència dels dos plans integrals i vist la dificultat d'aconseguir recursos directes pel sector, va plantejar un paquet de mesures que impulsessin de manera directa àmbits centrals del circ a Catalunya.

A continuació us expliquem en què consisteix aquesta mesura i com s'ha dissenyat, amb un text redactat pel mateix Ateneu Popular de 9Barris.

A l'abril del 2017 en el procés de definir les línies del Pla d'Impuls del Circ es va convocar a l'Ateneu Popular 9 Barris una jornada per construir col·lectivament la línia referent al Circ Social. Des de l'Ateneu es decideix obrir un espai de debat al sector per tal de treballar conjuntament i aglutinant les propostes i necessitats de qui es vulgui sumar. Per aquest motiu, es duu a terme aquesta jornada i el rol que juga l'Ateneu consisteix en facilitar i dinamitzar aquest espai, per decidir cap on anem, pensar propostes que impulsen el circ social i quines línies volem impulsar com a sector.

Durant la Jornada sorgeixen uns criteris que van servir de referència per pensar les propostes i prioritzar-les. En resum es busca que la línia de circ social serveixi per impulsar projectes nous, créixer o replicar-se en nombre de participants i en el temps; impliqui un benefici per tot el sector; vagi més enllà de projectes "bolet", que sigui una acció transversal; que serveixi per enfortir la xarxa; que es pugui fer sostenibles en el temps. Segons aquests criteris sorgeix la proposta concreta de mapejar i enxarxar els projectes de circ social i comunitari, enfortint aquest àmbit del sector i donant visibilitat al circ social com a eina transformadora.

Per tal d'enfortir l'àmbit del circ social i comunitari, la mesura aglutinarà recerques aplicades i servirà per estimular la construcció de coneixement teòric i pràctic i el desenvolupament d'eines pedagògiques. Concretament es realitzaran les següents accions:

    Cens i mapeig de projectes de circ social a Catalunya.
    Recerca aplicada en tres àmbits:

    Resignificació del concepte de Circ social/Comunitari.
    Perspectiva de gènere i Circ.
    Diversitat funcional i Circ.

    Creació de materials didàctics i eines pedagògiques.
    Banc de recursos on-line.

Per la implementació d'aquestes accions s'ha constituït un Grup Motor, que segueix obert per tal d'incorporar mirades de diferents projectes del sector del circ català amb mirada comunitària, així com professionals de diversos àmbits (educació, treball social, perspectiva de gènere, diversitat funcional i/o altres col·lectius). Aquest grup, és l'encarregat de desenvolupar el pla de treball, fer el seguiment i facilitar el retorn social de la mesura.

Esperem que aquesta feina serveixi per a consolidar la feina que s'està fent en l'àmbit del circ social i comunitari. Concretament la sistematització de la pràctica i la col·lectivització del coneixement ajudaran a avançar en l'aplicació de noves eines i metodologies.

També esperem que impacti en un reconeixement del circ social i comunitari com a eina transformadora de realitats i concretament en l'àmbit de les desigualtats entre homes i dones i persones trans; així com en l'àmbit de les desigualtats fruit de les diversitats funcionals.

Pensem que els espais de reflexió i aprenentatges compartits a través dels processos de recerca, poden estimular una xarxa de professionals d'aquest sector. La voluntat és que els grups de treball i jornades siguin remunerades i obertes a la participació de persones del sector del circ social i persones expertes en les diferents matèries. Aquesta obertura del camp ens ha de permetre desenvolupar perfils professionals híbrids i incorporar noves mirades i temàtiques de recerca per abordar altres eixos de treball que en un futur seria interessant alimentar: circ social i gent gran; circ social i diversitat cognitiva; etc.

Donat que el Pla d'Impuls del Circ té una temporalitat concreta, l'aproximació als temes serà limitada. Caldrà trobar la manera de donar continuïtat al banc de recursos perquè es vagi actualitzant i pugui seguir complint el seu objectiu més enllà del PIC.

Pensem que aquesta feina que comencem (o continuem) tindrà èxit en la mesura que ens enxarxi, suposi un reconeixement de la tasca social i comunitària del circ i potenciï la feina que ja s'està fent, la reconegui i la dignifiqui.

Recull de dades d'entitats i persones vinculades al Circ Social i Comunitari

Aquest formulari té l’objectiu de fer un recull d’entitats de circ i persones que treballen en el Circ Social i Comunitari, que serveix per a la creació d’un Grup Motor encarregat del seguiment de la Mesura de Circ Comunitari del Pla d’Impuls del Circ coordinada per l’Ateneu Popular 9 Barris.

Podeu accedir al formulari clicant AQUI.

El projecte vol mapejar i enxarxar els projectes de circ social i comunitari i donar-los visibilitat com a eina transformadora

Compartiu aquesta notícia