Informació sobre ajuts a la cultura de la Generalitat de Catalunya

Des de la Generalitat de Catalunya s'han anunciat a principis de novembre diversos ajuts per al sector de la cultura. Aquí us adjuntem més informació:

-Les prestacions directes a professionals de la cultura. Des del Departament de Treball han anunciat el dia 18 de novembre que aquests ajuts es reformulen. La dotació inicial s'ampli i està previst que pugui arribar a 7.766 persones. Està previst que si s'esgota s'ampliarà fins arribar a tothom que compleixi els requisits.

En teoria entre dimecres 25 i dijous 26 s'obrirà la plataforma per enviar les sol·licituds. La plataforma estarà oberta 3-4 dies per agilitzar els tràmits de pagament, ja que fins que no està tancada la plataforma no es poden iniciar els pagaments.

Per no bloquejar el sistema, per ara es demanarà una declaració de responsabilitat conforme la persona que sol·licita l'ajut compleix els requisits, i serà al gener quan es lliuri la documentació justificativa corresponent.

-Els ajuts a la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals (MÉS INFO AQUI)està dedicada a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades, i entitats que organitzin activitats culturals de pagament. L’ajuda es divideix en dos blocs: el primer bloc que representa el 40% del caixet o dels honoraris (500 euros a 4.000 euros) a artistes, músics, tècnics i altres professionals de la cultura que havien estat contractats i han vist cancel·lada la seva actuació o feina. El segon bloc representa el 60 i 80% dels ingressos de taquilla previstos fins a un màxim de 25.000 euros a entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals amb públic de pagament.

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 12 DE NOVEMBRE AL 10 DE DESEMBRE

Dubtes:osic@gencat.cat

-Els ajuts a les despeses estructurals i de funcionament per empreses i entitats culturals (MÉS INFO AQUI) i que es tradueixen en nòmines i lloguers entre d’altres, i es destinarà 2,1 milions d’euros a equipaments culturals participats per la Generalitat.

Destinat, en l'àmbit de les arts escèniques, a

a) Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques.

b) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades
a Catalunya.

TERMInI DE SOL·LICITUD: DEL 12 DE NOVEMBRE AL 30 de NOVEMBRE

Dubtes:93 880 44 46/93 316 27 70- ajuts.icec@gencat.cat/ icec@gencat.cat

-Els ajuts per empreses, entitats i autònoms que hagin anul·lat activitats de lleure educatiu i extraescolars (MÉS INFO AQUI). Encara no s'han publicat els terminis de sol·licitud.

Es tracta d’una prestació econòmica de pagament únic destinada a les empreses, treballadors autònoms i entitats que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels ingressos econòmics o un increment de les despeses com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid- 19 i, en especial, a causa de la resolució del Departament de Salut del 29 d’octubre, que suspèn les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars, excepte aquelles que es facin a l’escola amb el mateix grup estable que tinguin en l’horari lectiu.

El Decret estableix aquestes tres modalitats diferents de l’ajut:

-Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu: es destinaran 1.500 euros per a entitats, empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.

-Modalitat per a les activitats extraescolars: 3.500 euros per a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. En aquesta modalitat s’hi inclouen, per una banda, les activitats que es fan als centres educatius i, per l’altra, la resta de formació no reglada (de reforç, d’idiomes en escoles privades, de música i dansa, de pintura, de robòtica, etc., i totes aquelles que no depenguin de les federacions esportives).
 

Entre dimecres 25 i dijous 26 començarà a funcionar la plataforma per sol·licitar la prestació extraordinària

Compartiu aquesta notícia