Informació sobre ajuts a la cultura de la Generalitat de Catalunya

Des de la Generalitat de Catalunya s'han anunciat a principis de novembre diversos ajuts per al sector de la cultura. Aquí us adjuntem més informació:

-Les prestacions directes a professionals de la cultura. Des del Departament de Treball han anunciat el dia 18 de novembre que aquests ajuts s'han reformulat. Ja es poden demanar i fins el 4 de desembre. L'ajut que està quantificat en un import fix de 750€. Aquest ajut depèn del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. AQUI l'enllaç amb el tràmit.

ATENCIÓ, MÉS INFORMACIÓ SOBRE REQUISITS


- s'accepten els bolos internacionals,sempre i quan siguin cancel·lacions a partir del 14/03
- l'activitat (bolo, classe o taller) es podrà demostrar de qualsevol manera, fins i tot amb un whatsapp o qualsevol document
- poden sol·licitar l'ajut persones treballadores autònomes col·laboradores o depenents
- l'atur, ajuts i subvencions es comptabilitzen com a ingressos però són compatibles
- aquest ajut és compatible amb l'ajut a autònoms que es va publicar ahir (amb la 1a convocatòria del 9 de novembre NO és compatible)
- no comptabilitzaran com a ingressos els catxets de bolos o altres feinese del 2019 cobrats al 2020 a partir del 14/03

- en la declaració responsable s'ha de dir que la seva activitat s'ha cancel·lat en motiu de la pandèmia

Altres informacions

-Finalment es destinaran 6,5 milions d’euros als ajuts, i, si és necessari, es podran ampliar. Això donarà cobertura com a mínim a 8.993 persones.

-Es rebaixa el requisit de la quantitat màxima percebuda durant el 9 primers mesos de 2020: de 18.865 € passa a 13.000 € bruts.

-Es començaran a fer els ingressos dels ajuts als qui tenen les rendes més baixes, això vol dir que després del termini de sol.licituds s’hauran d’ordenar (a partir de la declaració responsable d’ingressos). Aquest ajut deixa de ser per concurrència no competitiva.

-Per no bloquejar el sistema, per ara es demanarà una declaració de responsabilitat conforme la persona que sol·licita l'ajut compleix els requisits, i posteriorment es lliurarà la documentació justificativa corresponent.

Us continuarem mantenint informats i informades sobre aquests ajuts i la resta d’ajuts anunciats. Us recomanem que seguiu les informacions que anirem difonent a través de xarxes socials i a través dels nostres correus electrònics.

TERMINI DE SOL·LICITUD: FINS EL 4 DE DESEMBRE A LES 9H

-Ajut extraordinari per a persones treballadores autònomes. Us podreu registrar per sol·licitar l'ajut del 30 de novembre al 7 de desembre. AQUI més info, encara no se sap quantia ni requisits.

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 30 DE NOVEMBRE AL 7 DE DESEMBRE A LES 15H

-Els ajuts a la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals (MÉS INFO AQUI)està dedicada a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades, i entitats que organitzin activitats culturals de pagament. L’ajuda es divideix en dos blocs: el primer bloc que representa el 40% del caixet o dels honoraris (500 euros a 4.000 euros) a artistes, músics, tècnics i altres professionals de la cultura que havien estat contractats i han vist cancel·lada la seva actuació o feina. El segon bloc representa el 60 i 80% dels ingressos de taquilla previstos fins a un màxim de 25.000 euros a entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals amb públic de pagament.

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 12 DE NOVEMBRE AL 10 DE DESEMBRE

Dubtes:osic@gencat.cat

-Els ajuts a les despeses estructurals i de funcionament per empreses i entitats culturals (MÉS INFO AQUI) i que es tradueixen en nòmines i lloguers entre d’altres, i es destinarà 2,1 milions d’euros a equipaments culturals participats per la Generalitat.

Destinat, en l'àmbit de les arts escèniques, a

a) Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques.

b) Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades
a Catalunya.

TERMInI DE SOL·LICITUD: DEL 12 DE NOVEMBRE AL 30 de NOVEMBRE

Dubtes:93 880 44 46/93 316 27 70- ajuts.icec@gencat.cat/ icec@gencat.cat

-Els ajuts per empreses, entitats i autònoms que hagin anul·lat activitats de lleure educatiu i extraescolars (MÉS INFO AQUI). Del 3 a l'11 de desembre.

Es tracta d’una prestació econòmica de pagament únic destinada a les empreses, treballadors autònoms i entitats que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels ingressos econòmics o un increment de les despeses com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid- 19 i, en especial, a causa de la resolució del Departament de Salut del 29 d’octubre, que suspèn les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars, excepte aquelles que es facin a l’escola amb el mateix grup estable que tinguin en l’horari lectiu.

Si teniu dubtes heu d'enviar un correu a : informacio.educacio(ELIMINAR)@gencat.catEl Decret estableix aquestes tres modalitats diferents de l’ajut:

-Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu: es destinaran 1.500 euros per a entitats, empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.

-Modalitat per a les activitats extraescolars: 3.500 euros per a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. En aquesta modalitat s’hi inclouen, per una banda, les activitats que es fan als centres educatius i, per l’altra, la resta de formació no reglada (de reforç, d’idiomes en escoles privades, de música i dansa, de pintura, de robòtica, etc., i totes aquelles que no depenguin de les federacions esportives).
 

TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 3 A L'11 DE DESEMBRE A LES 20H

ATENCIÓ: més informació sobre REQUISITS

Compartiu aquesta notícia