L’Enquesta de Companyies de 2019 ja demostra l’increment de preocupació del sector del circ per la precarietat

L’Enquesta de Companyies de l’APCC 2019 desvetlla que les problemàtiques per trobar espais per a entrenar o crear passen a segon terme i ja es posa de manifest la preocupació per la precarietat i la falta de reconeixement laboral o l'estatut de l'artista. També es desprèn que un 41% complementa la seva feina artística amb activitat de formació, i per tant aquestes dades ens obliguen a mantenir i forçar que les ajudes per al sector cultural tinguin en compte aquest fet. D’altra banda, les dones suposen el 40% dels artistes, i és preocupant que en  les companyes que facturen més, la presència de dones és més baixa. Com APCC també tindrem en compte aquestes dades en les nostres accions i línies de treball.

AQUI podeu veure un video que explica els resultats de l'enquesta i AQUI podeu accedir al dossier amb les dades.

L’APCC elabora aquesta enquesta amb recursos voluntaris. Es tracta d’una eina útil per analitzar, any rere any amb més detall, l'evolució de l'activitat de circ a casa nostra. L’enquesta ha recollit la informació de 33 companyies. Des de l’APCC suposem un univers total d’unes 120 companyies, ja que podem comptar un nombre similar si observem les bases de dades d’apcc.cat i circat.cat. Pròximament es faran censos més exhaustius des de Circored i el del ConCa ja està obert, més informació AQUI.

La precarietat augmenta
En relació amb les principals preocupacions de les companyies durant els anys que hem anat fent l’enquesta, s'ha anat reduint la sensació de manca d'espais per a entrenar i crear, i s'han imposat les qüestions de precarietat i Estatut de l'artista. Es consolida també un malestar per l’excés de burocratització.

En relació amb la pregunta de si les companyies realitzen una altra activitat professional a part de l’explotació d’espectacle, menys d’un 15% han respost que no. La majoria d’elles la complementen amb la formació.

Manca de paritat
Pel que fa a la presència de dones en les companyies catalanesm no arriba al 40% i hem pogut observar també que el percentatge minva en les companyies amb més facturació. Aquest fet reflecteix una precarietat superior per a les dones que també s’observa a la resta d’arts escèniques.
 
Facturació del sector
Si suposem un univers de companyies de 120, podem intuir una facturació del total de les companyies d'uns 9,1 milions d'euros, xifra que suposa un creixement de la facturació de les companyies durant els últims deu anys que no ha anat acompanyat d'unes ajudes en relació a l'impacte econòmic del sector. Cal tenir en compte que el creixement d'aquest impacte es deu sobretot pel creixement de nombre de companyies.
Si tenim en compte l’any de creació de la companyies podem concloure que  es comporten com la majoria d’empreses, ja que tenen un cicle vital d’uns sis anys. A part, es pot intuir que són sensibles a les dinàmiques econòmiques, ja que s’intueix que la creació de companyies disminueix en els anys de crisi.
 
Major distribució territorial
Pel que fa a la seva distribució territorial, encara que el 65% de les companyies resideixin a Barcelona, en relació a les últimes enquestes han augmentat el nombre de companyies situades a Tarragona i Girona. Pel que fa a la procedència dels seus membres, el 40% provenen de fora de Catalunya.

A continuació us adjuntem les darreres enquestes realitzades per l'APCC:

Enquesta APCC dades 2013

Enquesta APCC dades 2014

Enquesta APCC dades 2015

Enquesta APCC dades 2016 (amb comparativa 2012-2016)


Enquesta APCC dades 2017

Segons les dades del 2019, un 41% dels artistes del circ que han respost l’enquesta complementen la seva feina artística amb la formació per poder sobreviure

Compartiu aquesta notícia