L'APCC i l'APdC exigeixen a Educació que els ajuts a extraescolars tinguin en compte els formadors i formadores de la dansa i el circ

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i l’Associació de Professionals de Dansa de Catalunya (APdC) demanen al Departament d’Educació que escolti les seves demandes per tal que tots els professionals de la formació en dansa i circ puguin optar als ajuts per al sector de les extraescolars. Actualment aquestes ajudes tenen com a requisit estar donat d’alta a l’IAE en dos epígrafs concrets, i ignora la resta d’epígrafs relacionats amb la formació i les arts escèniques que utilitzen de forma correcta molts formadors i formadores.

Les dues associacions ja van demanar al Departament d’Educació que tingués en compte aquesta problemàtica una vegada publicades les bases dels primer ajuts anunciats arran de la prohibició de dur a terme extraescolars arran de la segona onada de la COVID-19. Per tant, critiquen que des d’aquest departament no se’ls hagi escoltat i es torni a repetir de nou aquest error que deixa molts dels formadors i formadores sense cap ajut al que recórrer.

L’APdC i l’APCC reclamen que es rectifiquin els requisits i s’ampliïn els epígrafs de l’IAE que donen dret a l’ajut, o bé es generi una nova línia d’ajuts oberts a tots i totes les professionals que no han pogut rebre les ajudes.

COMUNICAT DE L’APDC I L’APCC
SOBRE ELS AJUTS AL SECTOR DE LES EXTRAESCOLARS


Des de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) i l’Associació de Professionals de Dansa de Catalunya (APdC) com a entitats representatives del sector del circ i de la dansa a Catalunya, volem deixar constància, a través d’aquest comunicat, de la nostra disconformitat envers a la nova ajuda per extraescolars anunciada a través del DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, que deixa sense accés a molts professionals de la formació de dansa i circ.

Concretament, aquesta ajuda, en la modalitat B, dirigida a les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que duen a terme activitats extraescolars, permet sol·licitar-la només a les persones professionals i formes jurídiques donades d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior), excloent a aquelles persones i centres de formació que realitzen la mateixa activitat i que utilitzen altres epígrafs igualment vàlids.

Volem destacar que aquest fet, que considerem un greu error, ja es va donar en la primera de les ajudes al sector de les extraescolars, anunciada durant la segona onada de la COVID-19. Atenent les peticions dels nostres sectors, des l’APCC i l’APdC vam fer una petició genèrica a través del portal administratiu de la Generalitat i vam fer arribar una queixa formal a la Responsable d'Ensenyaments de Dansa i Art dramàtic el passat 17 de desembre, assenyalant el citat error i l’omissió en relació a la primera ajuda per extraescolars. La resposta va ser que es  faria  arribar a qui pertoqués, amb confirmació telefònica  que s’havia rebut.

Atenent al Decret de 12 de gener, constatem que potser s’ha rebut la nostra queixa del passat 17 de desembre,  però no s’ha tingut en compte, i seguim sent testimonis de com es menysté un sector que ja ha patit molt, tant amb la reducció de l’aforament com amb els mesos de tancament. També veiem perplexes com s’obvia i s’ignora a les entitats  representatives que ofereixen la seva col·laboració per trobar les eines més adequades per pal·liar la greu situació en què ens trobem.

No podem oblidar que els centres de formació de circ i de dansa a Catalunya formen part d’un teixit educatiu i creatiu importantíssim del nostre sector que serveix de pal de paller per al desenvolupament del nostre art. Generen tasques professionalitzadores dels artistes, que en ambdues pràctiques, tant en la dansa com en el circ, és important que comencin en una edat precoç; tasques socioeducatives i de cohesió social, en molts casos de manera troncal dins dels projectes; i també, són disseminadores de vocacions artístiques així com de públic crític i sensibilitzat cap a les arts escèniques en general, i en les arts del moviment en particular.

L’APCC i l’APdC reclamem que es rectifiquin aquests epígrafs, o bé que es generi una línia nova d’ajuts amb obertura a altres epígrafs sota els quals les escoles de circ i dansa imparteixen formacions d’extraescolars i lleure:

-    Agrupació 82, el qual fa referència als professionals de l'ensenyament:
o    Grup 824 professors de formació i perfeccionament professional.
o    Grup 826 personal docent d’ensenyaments diversos, com ara educació física i esports, idiomes, mecanografia, preparació d'exàmens  i oposicions i similars).
A més dels epígrafs 932.1 i 933.9 que ja s’han tingut en compte a les bases de l’ajut:
-    Agrupació 93, d’Educació i recerca
o    Grup 934: Ensenyament fora de l'establiment permanent.
-    Agrupació 967
o    Grup 967: Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l’esport escola

Demanen també, que aquests epígrafs es puguin consultar i consensuar amb les associacions articuladores.


Barcelona, 19 de gener de 2021.

Actualment els ajuts limiten la seva concessió als professionals donats d’alta a l’IAE en dos epígrafs, tot ignorant la resta d'epígrafs relacionats amb la formació

Compartiu aquesta notícia