El govern anuncia nous ajuts per autònoms, petites empreses i persones en ERTO

El govern  de la Generalitat ha donat a conèixer un nou paquet d'ajuts per autònoms, pimes i treballadors en ERTO. En total s’hi destinaran 600 milions d'euros, però encara desconeixem les bases i requisits per sol·licitar aquests ajuts, així com els terminis de sol·licitud. S’han anunciat a juts a persones treballadores en ERTO, nous ajuts per a persones treballadores autònomes, ajuts en formación per a persones en ERTO i ajuts per a petites empreses en ERTO per mantenir els seus llocs de treball.

El Govern també s’ha compromès a continuar donant suport als sectors directament afectats per les restriccions i mantenir les línies d’ajut extraordinàries, sense entrar en més detalls. De moment no s’han publicat els terminis de sol·licitud dels ajuts per al sector de les extraescolars.

Les quatre línies són les següents:

1.    La reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes.
Nova edició de l’ajut dels mesos de novembre i desembre per a persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la covid-19. L’ajut serà novament de 2.000 euros per treballador autònom i el rebran tots aquelles persones que el sol·licitin i compleixin els requisits. L’estimació que fa el Govern és d’un pressupost de 280 milions d’euros, de manera que es beneficiarien uns 140.000 treballadors autònoms.

L’ajut està dirigit a persones treballadores autònomes individuals o amb fins a 5 treballadors contractats, amb una base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, i amb un rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros. Són els mateixos requisits que a les dues convocatòries anteriors i hi podran accedir aquelles persones que ja el van rebre i aquelles que potser llavors no complien amb els requisits però ara sí.

El procediment per sol·licitar l’ajut serà el mateix que al desembre: a partir del registre a una nova base de dades de treballadors autònoms. Només serà necessari complir amb els requisits per poder registrar-se a la base de dades i s’accedirà a l’ajut directament.
 
2.    Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO.
Es posa en marxa una nova línia d’ajuts directes per a treballadors i treballadores de qualsevol sector que es trobin en situació d’ERTO.

En aquest cas es destinarà un pressupost de 105 milions d’euros, amb la previsió d’arribar a aproximadament 175.000 persones. L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros però aquesta qüestió s’acabarà de concretar amb els agents socials.

3.    Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO.
Aquest ajut a la formació està dirigit a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, tot prioritzant els sectors més afectats. L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral d’aquesta treballadors i ajudar en la seva possible  reorientació i requalificació.
Es destinarà als ajuts a la formació 25 milions d’euros i es preveu beneficiar uns 10.000 treballadors i treballadores en situació d’ERTO.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsarà un programa mixt d’orientació i formació per a les persones treballadores, per tal d’acreditar les seves competències o fer un itinerari formatiu de formació acreditable. Aquest programa estarà gestionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i s’acabarà de dissenyar amb els agents econòmics i socials.
 
4.    Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball

El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, destinarà 208 milions d’euros a micro i petites empreses amb treballadors en situació d’ERTO. L’objectiu és contribuir a pal·liar els efectes de la Covid-19en aquelles empreses que per les seves dimensions compten amb menor múscol empresarial per afrontar la situació i estan patint amb més incidència els efectes econòmics de la pandèmia.

En concret, s’hi podran acollir les empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en situació d’ERTO a data 31 de desembre de 2020.L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador a jornada completa en situació d’ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa. Els 208 milions permetran cobrir tot l’univers de treballadors en ERTO de les micro i petites empreses, que són un total de 104.000. Per acollir-se als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021, i en cas d’incompliment perdrà la totalitat de la subvenció. 

Per tal d’agilitzar el procés, es farà un registre previ de totes les empreses sol·licitants. Per rebre l’ajut les persones sol·licitants només hauran de fer un certificat d’autoresponsabilitat i el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament. Si l’empresa beneficiària ha incomplert el compromís de mantenir els llocs de treball fins el 31 de desembre de 2021, s’haurà de retornar la subvenció.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.
 

Encara no s'han publicat bases i requisits i no s'han obert terminis de sol·licitud

Compartiu aquesta notícia