Reunió sobre la regulació dels projectes de formació en circ per al seu reconeixement

El pròxim dimarts 23 de febrer a les 10h tindrà lloc una reunió online d’espais de formació en circ per avançar en la redacció d’una proposta de decret llei que reguli l’educació artística de teatre i circ no reglada. L’objectiu d’aquest text és fixar certs criteris i mínims legals que donin homogeneïtat a aquest sector i l’enforteixin davant de les administracions.

La voluntat d’aquest decret és  resoldre els problemes que actualment s’estan trobant les escoles en el marc de la pandèmia, i ser reconegudes per l’administració per poder optar a ajudes i subvencions. A llarg termini es pretén que les escoles de circ puguin arribar a una igualtat de condicions respecte altres projectes d’altres arts escèniques.

Des de l’APCC animem a totes les escoles i espais de formació de circ a participar en aquest debat, molt necessari per enfortir el sector de la formació no reglada, precisament en un moment crític com és l’actual. Considerem que és imprescindible que la formació en circ s’uneixi i estableixi unes bases sòlides que permetin la continuació del seu creixement.

Per aquest enfortiment és necessari l’establiment d’uns criteris i condicions mínimes que es volen recollir en aquest decret llei conjunt amb les escoles de teatre que imparteixen estudis no reglats pel Departament d’Ensenyament.

El punts principals que es debatran i es volen consensuar en aquesta reunió online, oberta a tots els espais que ofereixen formació en circ i teatre són els següents.

-  El centre ha de tenir personalitat jurídica i un equip directiu mínim?
-  Quins requisits mínims han de complir els espais de les escoles? (aquest tema es relaciona amb els requeriments legals vigents lligat llicències d’activitat)
- Formació mínima dels/les docents.
- Fòrmula de contractació del personal laboral del centre
- Titulació-certificació que podran donar aquests centres (no oficial, no reglada) i si imparteixen CFGM o CFGS (reglada - oficial Títol propi a Catalunya).
 

AQUEST és l'enllaç de ZOOM per seguir la reunió online, us demanem si ens podeu avisar de la vostra participació al correu projectes@apcc.cat. Si teniu dubtes també us podeu dirigir a aquesta adreça mail.

Es treballa en un decret llei que reguli mínims legals referents a la personalitat jurídica, l’espai físic, les llicències, la formació i contractació dels i les docents, etc

Compartiu aquesta notícia