Els ajuts de la Generalitat destinats als treballadors/es de la cultura tributen a la declaració de la renda

Els ajuts vehiculats per la Generalitat destinats als treballadors/es de la cultura (ajut puntual de 750 € i ajut per a subministraments bàsics) tributen a la declaració anual de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF). L’ Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha comunicat recentment que les ajudes obtingudes de les diferents administracions públiques (Generalitat, Ajuntament, Diputació, etc.) per la pandèmia de la COVID-19 tributen a la declaració anual d’IRPF per l’exercici 2020.

En un primer moment, la Generalitat de Catalunya va comunicar que aquestes ajudes estaven exemptes de tributar en virtut de l’article 7.Y de la Llei 35/2006, de 28 de novembre. Finalment, però, l’AEAT ha comunicat que els esmentat ajuts per la COVID-19 tributen. Per tant, els ajuts de la Generalitat destinats als treballadors/es de la cultura (ajut puntual de 750 € i ajut per subministraments bàsics) s’han d’incloure a la declaració anual de l’IRPF per l’exercici 2020.

Si ja s’has presentat la declaració anual de la Renda, es pot modificar,AQUI pots consultar més informació sobre com modificar la declaració de la renda.  Qualsevol qüestió no dubteu en contactar amb l’APCC a través del correu apcc@apcc.cat.

En AQUEST DOCUMENT pots consultar més informació sobre la fiscalitat dels ajuts en la declaració de la renda sobre l'exercici fiscal 2020.

La Generalitat havia informat que no calia però l'Agència Tributària ho ha desmentit

Compartiu aquesta notícia